Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

МАЯ МАНОЛОВА: ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ТРЯБВА ДА СА ПОСТОЯННА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

МАЯ МАНОЛОВА: ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ТРЯБВА ДА СА ПОСТОЯННА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА


Вече 65 години светът отбелязва на днешната дата Международния ден за правата на човека. Тазгодишният, обаче, не е като останалите. На фона на шокиращите терористични събития от последните месеци и грубото посегателство върху живота на невинни хора, на прага на хуманитарните кризи, продиктувани от многобройните бежанци, бягащи от войната, от глада и копнеещи за свободата, той е по-различен и изисква от всички хора да бъдем още по-единни, още по-устремени в усилията за прокламиране и гарантиране спазването на правата на човека.


Последните събития бяха тежък удар върху демократичните устои и принципи, но и доказателство, че без реални и ефективни действия по защита, основните човешки ценности като: правото на живот, свобода и сигурност, свободата на мисълта, съвестта и религията, закрепени във Всеобщата декларация за правата на човека и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, ще бъдат в сериозна опасност.


Настоящата действителност задължава всички хора да се вслушаме в посланието на днешния ден и да осъзнаем неговата безспорна истина -гарантирането на правата на човека не трябва да бъдат само еднодневна или въобще краткотрайна кампания, а целенасочена и постоянна политика на всички институции в държавата и на всички държави по света.


Пред нас като нация, приела идеите на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и придала им върховенство над вътрешното законодателство чрез Конституцията, предизвикателствата са още по-големи. Лошото състояние на местата за лишаване от свобода и липсата на подходящи условия в тях; започналият, но неприключил процес по деинституционализация на децата, справедливо правораздаване, социално-икономическите проблеми на най-уязвимите групи в обществото; нивото на медийна свобода в страната; забавените процеси по промяна на нормативната уредба във връзка със значителния брой осъдителни присъди срещу България от Съда в Страсбург, са ясен сигнал, че основните права и свободи на гражданите не са напълно гарантирани и че пътят, който остава да се извърви, е дълъг. 


В тази ситуация, в качеството си на омбудсман поемам ангажимента да бъда постоянен коректив на властта и неуморим радетел за справедливост и спазването на човешките права и основни свободи.