Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Процедура по изслушване на кандидатите за поста заместник-омбудсман

Процедура по изслушване на кандидатите за поста заместник-омбудсман


   7 януари 2016 г.


   На 12 януари 2016 г. (вторник) от 14:00 часа в сградата на институцията /адрес: ул.“Георг Вашингтон“ № 22/ ще се проведе изслушване на номинираните от гражданските организации пет кандидати за поста заместник-омбудсман.


   Общо 9 предложения постъпиха в деловодството на институцията, като след проведени интервюта с всеки от кандидатите Мая Манолова се спря на пет кандидатури. Това са: Айсун Авджиев - предложен от Фондация „Партньори – България“, Анжелика Цокова - номинирана от Гражданско движение "ДНЕС" и Гражданско движение "ДНЕС" - Общество срещу произвола, Деница Димитрова - предложение на Националната мрежа за децата, Диана Ковачева - номинирана от Асоциация „Прозрачност без граници“ и Хюсеин Исмаил - предложение на Съюза на слепите в България.


   Изслушването ще бъде отворено за медиите, гражданите и неправителствения сектор. Поканени да участват са членовете на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека и парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, членовете на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана и вносителите на предложенията за заместник-омбудсман.


   Гражданите и организациите, които имат въпроси или становища към кандидатите могат да ги изпратят на имейл:  v.todorova@ombudsman.bg  до понеделник, 11 януари 2016 г.


   Резултатите от изслушването ще бъдат оповестени до 3 дни на сайта на омбудсмана  /www.ombudsman.bg/.


   ИЗСЛУШВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:


   1.   Провежда се публично изслушване на предложените кандидати за поста заместник-омбудсман, което се излъчва в реално време по БНТ 2.


   2.   Изслушването на кандидатите се провежда по азбучен ред на собствените имена както следва:


     1)      Айсун Авджиев


     2)      Анжелика Цокова


     3)      Деница Димитрова


     4)      Диана Ковачева


     5)      Хюсеин Исмаил.


   3.   Изслушването е отворено за медиите, гражданите и неправителствения сектор. Поканени да участват са членовете на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека и парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, членовете на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана и вносителите на предложенията за заместник-омбудсман.


   4.   Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.


   5.   На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи мотивацията си за работа като заместник-омбудсман в изложение до 10 минути.


   6.   Омбудсманът представя в резюме постъпилите становища и въпроси към кандидатите.


   7.   На кандидатите се предоставя време за отговор по всички поставени въпроси до 10 минути.


   8.   Въпроси към кандидата могат да се задават и по време на изслушването.  Времето за изложение на въпросите е до 1 минути.


   9.   На всеки кандидат се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 5 минути.


  10.  От изслушването се изготвя аудио запис, който се публикува на сайта на омбудсмана /www.ombudsman.bg/.


 11.  Оценката на кандидатите се осъществява от сформирана от омбудсмана комисия, включваща членове на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана, по методика, предварително оповестена на сайта на омбудсмана.


 12.  Резултатите от изслушването се оповестяват до 3 дни на сайта на омбудсмана.