Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Мая Манолова: Детските интернати трябва да бъдат закрити, а реформата в детското правосъдие да бъде завършена незабавно

Мая Манолова: Детските интернати трябва да бъдат закрити, а реформата в детското правосъдие да бъде завършена незабавно

8 януари 2016 г.


„Генералният извод от доклада на Националния превантивен механизъм /НПМ/ към омбудсмана е, че специализираните интернати за настаняване на деца трябва да бъдат закрити час по-скоро, а реформата в детското правосъдие да бъде завършена незабавно.“ Това заяви националният защитник Мая Манолова при представяне на доклада от извършените проверки в 6-те интерната в страната, извършени през ноември-декември м.г. В него НПМ отправя конкретни констатации и препоръки към институциите ангажирани с темата за деца в риск – главният прокурор, МВР, МОН, МЗ, МП, МТСП, ДАЗД и др.

 


Омбудсманът бе категорична, че ще настоява пред новия министър на правосъдието Екатерина Захариева да продължи работата по изготвяне и внасяне в парламента на Закон за детското правосъдие и създаването на специализирани съдилища, които да работят с деца.


 „Държавата е длъжник на децата, които са в интернати, защото ги е лишила от детство, вкарвайки ги буквално зад решетки. Тази практика трябва незабавно да бъде прекратена и да се приемат спешно мерки от институциите за корекция и реформа в системата на детското правосъдие“,  заяви Манолова.


Тя поясни, че на мястото на социално-педагогическите интернати /СПУ/ и възпитателните училища - интернати /ВУИ/ е предвидено създаването на 28 резидентни центрове, във всеки областен град от открит тип, както и 4 от закрит тип. В тях подготвен и специализиран персонал ще работи за превъзпитанието на подрастващите в конфликт със закона.


          „В специализираните интернати има около 2000 деца, пратени в тях по един морално остарял закон на повече от 57 години - за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Материално-техническата база е в изключително лошо състояние – амортизирана и зле поддържана, а учебният и възпитателен процес е силно неглижиран и неефективен”, посочи Манолова. Тя открои десет основни проблема, констатирани в доклада на НПМ, сред които: демотивиран персонал заради ниското възнаграждение и неизвестността на провежданата реформа, оказвано физическо и психическо насилие върху децата, наказания, които не са предвидени в нормативната уредба, като например - лишаване от ваканция, принудително почистване на помещения, изваждането на провинили се момичета по бельо в коридорите и др. Общественият защитник акцентира и върху факта, че на много места има проблеми със здравното обслужване и няма лекарски кабинети. Докладът отчита още, че в СПИ и ВУИ се настаняват подрастващи с тежки психични и соматични заболявания, което е недопустимо за подобни заведения.


          "В по-голяма част те изпълняват социални функции по отношение на персонала, а не възпитателни. В един от интернатите персоналът сподели, че е имало дете, което изпаднало в паника от душа в банята, защото до този момент не било виждало такъв", добави Манолова. 

Видео - http://kanal3.bg/video/4227-%20Bez-montadz%20:-Ombudsmanat-predstavya-doklad-za-internatite

          (Целият доклад може да видите в раздел " Национален превантивен механизъм" и"Библиотека", подкатегория "Доклади")