16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова: Всеки ден умира по един бездомник от студ. Нечовешко е!

Омбудсманът Мая Манолова: Всеки ден умира по един бездомник от студ. Нечовешко е!


25 януари 2016 г.

   „Хората без покрив над главата си имат крещяща нужда от подкрепа. След поредица от срещи с директори на социални институции в цялата страна стигнахме до категоричния извод, че в най-спешен порядък държавата трябва да изгради кризисни центрове във всеки областен град, където тези хора да намират най-малкото храна и подслон. Защото статистиката е смразяваща – от началото на януари досега осем души са открити мъртви, вкочанени върху преспите. Нечовешко е!“ Това заяви Мая Манолова по повод трагичните случаи на загинали бездомници от последните дни в София.


„По неофициални данни, около 6-7 % от българите, или близо 500 000 души нямат покрив над главата“, отбеляза омбудсманът преди седмица в Кюстендил, където лансира за първи път идеята за изграждането на временни приюти.


„Вместо да им помага обаче, държавата като че ли търси още начини да ги уязви и унижи, какъвто е случаят с предвидените промени в Закона за управление на отпадъците“, коментира Мая Манолова.Тя изпрати становище до Министерството на околната среда и водите, изготвено след среща с неправителствени организации, помагащи на бездомни хора.  


В докумнта омбудсманът призовава министър Ивелина Василева да оттегли т.нар. глоба „клошар“, предвидена за нарушаване целостта на контейнерите за смет или най-малкото, да бъде заличен текстът, „изземва съдържанието“ им.


          „Предложените  изменения,  визирани в §48 т.1 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, с които се въвежда т. нар. такса „клошар“ са повече от абсурдни. Недоумение буди самата мисъл, че е възможно глоби в размер от 300 до 1000 лева да бъдат събрани от хора, които за да оцелеят физически са принудени да ровят по кофите за смет. Такива хора ако реално имат доход в размер на 1000 лева, какъвто е максималният размер на санкцията, няма да живеят на улицата и на практика улицата няма да е тяхно работно място“, се казва в позицията на омбудсмана.


Според Мая Манолова „вместо в нормативната уредба да се въвеждат възможности за налагане на реално неизпълними наказания е важно тези хора да бъдат интегрирани в официалната система на сметосъбиране“.  Омбудсманът е категоричен, че бездомните хора „вършат добра работа, не само по отношение на разделното събиране и предаване на отпадъците, но и в посока значително намаляване на количествата смет подлежащи на извозване“.


В становището си до Министерството на околната среда и водите общественият защитник пише още, че „въпреки наличието на някои не дотам законни прояви, не е разумно и целесъобразно законът да се опитва да ограничи нещо, което би могло да бъде полезно не само за обществото, но и за самите хора, за които тази дейност е единствената възможна трудова ангажираност“.


Мая Манолова отбелязва, че проблемът освен екологичен, има и социален аспект. Като възможно решение тя посочва създаването на общински площадки за възмездно предаване на отпадъци, при твърдо фиксирани цени за килограм от даден вид. „Освен изкупуване на вторични суровини тези общински площадки биха могли да регистрират броя на хората, които се препитават от тези дейности, като едновременно с това им бъде оказвана и социална подкрепа или помощ“, пише омбудсманът.


Според общественият защитник,  обезпокоителна е още оповестената с проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците цел на предлаганата санкция, а именно да бъдат спрени кражбите на отпадъци от кофите.


          „Така мотивирана, предвижданата нормативна промяна на практика поставя въпросът за собствеността на отпадъците. Кой е собственик на отпадъците и чия собственост реално се отнема? Отговорът на този въпрос гравитира между следните субекти: гражданите които са изхвърлили отпадъците, общините и фирмите, които се занимават с рециклиране. От така изброените субекти, безспорно, максимален интерес от предложените нормативни изменения биха имали единствено дружествата по сметосъбиране и сметоизвозване. Поради което намирам, че предложените промени са лобистки. Нямат нищо общо с екологията и няма да доведат до подобряване на управлението на отпадъците в България“, категорична е Мая Манолова.