Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до столичния кмет Йорданка Фандъкова във връзка с жалби на граждани

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до кмета на Столична община Йорданка Фандъкова във връзка с жалби на граждани.

виж повече >

Новини

« 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] »
Добави във Facebook

Мая Манолова: Законопроектът за равнопоставеност на жените и мъжете е като дърво без листа

Мая Манолова: Законопроектът за равнопоставеност на жените и мъжете е като дърво без листа
10 февруари 2016г.  

   С 13 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ днес парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика прие на първо четене Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

„Подкрепям с две ръце законопроекта и стискам палци той да бъде приет. В същото време обаче имам опасения, че някои от текстовете в него са по-скоро с пожелателен характер и няма да са работещи“. Това заяви омбудсманът Мая Манолова, която представи становище по проекта пред депутатите от комисията и цитира председателка на джендър организация, според която, той е като дърво без листа. 


На 19 януари т.г. в институцията на обществения защитник се проведе кръгла маса, с участието на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, който е автор на проектозакона, народни представители и неправителствени организации с отношение по темата.


Омбудсманът обърна внимание, че не става ясно как ще бъде контролирано изпълнението на вменените от закона задължения на лицата, т.нар. координатори по равнопоставеност на жените и мъжете в учрежденията, на които е възложено това.


„Не са посочени конкретните правомощия на самия Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, създаден като орган с пожелателно-методически и консултативни функции. Като централен орган той трябва да осъществява политиката по равнопоставеност като държавна. Не са предвидени мерки при констатирано нарушение на закона. Ако тези празноти в нормативната уредба не бъдат запълнени, то равнопоставеността между половете ще остане само пожелание и законът ще има характера на проста декларация без значителен ефект на практика“, категоричен бе омбудсманът. 


Мая Манолова даде като добър пример немския закон, в който са предвидени конкретни мерки, насърчаващи равнопоставеността на жените в държавния сектор и администрацията на страната, а също и в институциите и организациите, които боравят с публични и частни пари, субсидирани от държавата. Манолова посочи, че законът съдържа специален раздел за съвместяване на семейния и професионалния живот на жените и мъжете и подчерта, че част от тези ефективни разпоредби могат да бъдат адаптирани и предложени между първо и второ четене в нашия законопроект.


Националният омбудсман предложи конкретни мерки за постигане на равнопоставеността на жените и мъжете при полагането на труд и наемането на работа. Тя обяви, че експертите от водената от нея институция вече изработват нов раздел за съвместяването на професионалните и семейни задължения на мъжете и жените и разписването на  конкретни правомощия на координаторите по равнопоставеността. Предложенията ще бъдат представени между първо и второ четене на проекта. Омбудсманът обърна внимание да се обмисли възможността тези мерки да бъдат прилагани от всички работодатели, а не само от държавната и общинска администрация. Според Манолова Националният съвет по равнопоставеността трябва да бъде задължен да изготвя годишен доклад по проблемите на равнопоставеността, който да се приема от Народното събрание.


Националният защитник ще предложи в закона да се въведе дефиниция, според която се приема, че жените са по-слабо представени в даден отдел, служба или област, когато техният брой е под 50 % от общия брой на служителите.