Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева подкрепи искането на хората с увреждания за публичен дебат по реформата за медицинската експертиза и работоспособност

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева подкрепи искането на хората с увреждания за публичен дебат по реформата за медицинската експертиза и работоспособност


19 февруари 2016 г.      Заместник-омбудсманът Диана Ковачева се срещна с представители на национални организации на хората с увреждания – Веска Събева – заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет и председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия, Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България, Николай Нинов – председател на Съюза на глухите в България, Павел Савов – Председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт и Виолета Антонова – председател на Българска асоциация за нервомускулни заболявания.


Основна тема на срещата беше предложения от Министерството на труда и социалната политика проект на концепция за реформа на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността.
 

Представителите на неправителствените организации изразиха своето несъгласие с предложения за публично обсъждане проект на концепция. Те заявиха, че не са били включени в процеса на разработването й, въпреки че реформата касае в най-голяма степен именно хората с увреждания. Изразиха сериозните си притеснения и от предвидените срокове за приемане на концепцията и съответните изменения в законодателството. Според тях, до 30 април не може да се състои сериозен обществен дебат по тази толкова важна тема, за да се приеме концепцията, а подлежащите на изменение нормативни актове не могат да бъдат подготвени и внесени в Народното събрание до 30 юни. Основното настояване е  сроковете да бъдат удължени, за да могат организациите на хора с увреждания да бъдат включени в обсъжданията и предложенията им да бъдат изслушани и взети предвид.
 

Заместник-омбудсманът увери представителите на организациите, че поставеният въпрос е важен и за институцията на омбудсмана, тъй като касае правата на голяма група уязвими хора и че в рамките на своите правомощия, омбудсманът ще окаже необходимата подкрепа, за да се проведе публичният дебат по темата в разумни срокове и с участието на представители на хората с увреждания.