Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Конституционният съвет към омбудсмана обсъжда предложения за сезиране на Конституционния съд за Закона за културното наследствоДнес, 19 май 2009 г., се проведе първото заседание на Консултативния съвет по конституционни въпроси при омбудсмана по повод постъпилите предложения от много неправителствени организации, граждани и народни представители, с които се настоява омбудсманът да сезира Конституционния съд за установяване на противоконституционност на текстове от Закона за културното наследство (ЗКН) (обн. ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г.).


На заседанието омбудсманът изрази воля да бъдат обсъдени всестранно поставените въпроси, които предизвикаха широк обществен резонанс още при приемането на Закона за културното наследство. Участници в заседанието изразиха мнения, че някои от текстовете на ЗКН реално ограничават правото на частна собственост в нарушение на Конституцията на Република България (Параграф 5, ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Преходните и заключителни разпоредби).


Разгледани бяха и текстовете на Глава V, Раздел I и Раздел II в ЗКН, в които са уредени процедурите по идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на недвижими културни ценности, регистрацията в публичен регистър на актовете за предоставяне на статут, както и ограниченията на собствеността и задълженията на собствениците, произтичащи от предоставяне на статут на недвижима културна ценност, като противоречащи на чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 41 и чл. 56 от Конституцията.


Дискусията ще продължи на следващото заседание на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана, което ще се проведе в близките дни.