Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

« 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] »
Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България и детският фонд на ООД (УНИЦЕФ) си съдействат за насърчаване и наблюдение на правата на децата в страната

Омбудсманът на Република България и детският фонд на ООД (УНИЦЕФ) си съдействат за насърчаване и наблюдение на правата на децата в страната

Снимка: УНИЦЕФ7 април 2016 г.           Днес в Народното събрание се проведе кръгла маса на тема „Ролята на омбудсмана за закрила правата на децата“, организирана от Мая Манолова – национален омбудсман на Република България. Форумът беше открит от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, а участие в дискусията взеха омбудсманът за децата на Кралство Норвегия Ан Линдбо; заместник-министрите на труда и социалната политика и на правосъдието - Лазар Лазаров и Вергиния Мичева–Русева; председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева; представителят на УНИЦЕФ България Мария Хесус Конде; депутати, експерти, граждански организации и сдружения.


         „Детските права са приоритет за институцията на омбудсмана през 2016 г. Вниманието ни е насочено към децата, лишени от родителска грижа; децата в конфликт със закона; „самотните“ деца на родители, заминали в чужбина; децата с увреждания и др. За мен основен проблем е детската бедност, а и отпадането на все повече деца от училище – което отново е свързано с материални лишения. Ето защо държавата трябва да прекъсне този „омагьосан кръг“ и да подкрепи родителите, за да могат те да отглеждат своите деца – защото най-доброто за едно дете е да расте в любяща семейна среда, а не в институция.“ Това каза г-жа Мая Манолова, национален омбудсман на Р България.


         Кръглата маса е част от проекта „Укрепване на капацитета на омбудсмана на Република България за независим мониторинг и популяризиране правата на децата“, който се реализира в партньорство между омбудсмана на Р България, УНИЦЕФ България и УНИЦЕФ Норвегия.


           „Децата не могат да гласуват на избори и затова нямат пряк достъп до политиците. Нещо повече – често децата биват забравяни и мнението им не се отчита, когато политиците взимат решения, засягащи живота и благосъстоянието им. Точно тук идва ролята на омбудсмана, който да превърне детските права в приоритет от дневния ред на политиците и обществото“, каза г-жа Ан Линдбо, омбудсман за децата на Кралство Норвегия.


            Норвегия е първата страна в света, учредила самостоятелен омбудсман за децата (още през 1981 г.), който се е утвърдил като модел за независимо наблюдение на правата на детето и за изслушване мнението на децата и младежите за подкрепа на техните права.


        „Комитетът на ООН по правата на детето препоръчва всяка една държава да учреди независима институция, която да подкрепя и наблюдава спазването правата на децата. В условията на ограничени ресурси, този орган би следвало да концентрира в себе си политическа, финансова и обществена подкрепа; да има национално покритие; да гарантира достъп на децата до ефективен механизъм за подаване на жалби; да отстоява своята независимост и благосъстоянието на всяко едно дете в страната.“ Това каза г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България.


        Преди кръглата маса се състоя официална среща между националния омбудсман на Р България, омбудсмана за децата на Норвегия, УНИЦЕФ България и председателя на Народното събрание, г-жа Цецка Цачева.


Мая Манолова: https://www.youtube.com/watch?v=zk7O7LDpNHo


Ан Линбо: https://www.youtube.com/watch?v=lvPP4Xroq5s