16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Институцията на омбудсмана на Република България стана член на Мрежата на омбудсманите по правата на децата от Югоизточна Европа /CRONSEE/

25 май 2009г.

Представители на институцията на националния омбудсман взеха участие в четвъртата годишна конференция на Мрежата на омбудсманите по правата на децата от Югоизточна Европа, която се проведе в Дубровник, Република Хърватска от 18 - 20 май 2009 г. Участниците в срещата обмениха опит и представиха дейността на националните си структури в областта на правата на децата с акцент върху „Децата и трудните разводи” и „Достъп на децата до национално, международно и европейско правосъдие”. На форума присъстваха г-жа Йанги Лии – председател на Комитета по правата на децата към ООН, г-жа Емили Логан – председател на Европейската мрежа на омбудсманите за деца /ENOK /.

 На срещата се подписа Меморандум за сътрудничество между институциите на омбудсманите по правата на децата, членове на Мрежата на омбудсманите от Югоизточна Европа.  От името на г-н Гиньо Ганев подпис под документа сложи г-жа Росица Тоткова – координатор по правата на децата към омбудсмана.


Мрежата на омбудсманите по правата на децата в Югоизточна Европа е неформална организация на независими институции по правата на човека, основани и извършващи дейността си на национално, регионално или местно ниво в страните от Югоизточна Европа, създадена с подкрепата на Югоизточния клон на офиса на организацията „Спасете децата”- Норвегия и на ENOK. Целта на  подписания Меморандум е да се изрази волята на институциите на омбудсманите да работят в сътрудничество за подобряване състоянието на правата на децата в региона на Южна и Източна Европа, за установяване на процедури и стандарти за защита правата на децата и за успешно решаване на случаи с деца, извън границите на страната и в рамките на региона.

 

С огромен интерес участниците в годишната среща се запознаха с работата на българския омбудсман в сферата на достъпа на децата до национално правосъдие и с препоръките му за подобряване на системата. В доклада на омбудсмана се отбеляза, че  достъпът на детето до правосъдната система не е само възможност за подаване на жалба в съда, а е съвкупност от специфични права, в допълнение на тези, признати за възрастните. Националният омбудсман подпомага прегледа на националното законодателство и съдебните процедури във връзка с достъпа на децата до тях, анализира ефективността на механизмите за подкрепа на детето при подаване на жалба и участието му в разследването и съдебния процес.

 

На конференцията бе обсъдена и приета специална декларация, с която се изразява подкрепата на институциите на националните омбудсмани за приемане от ООН на допълнителен факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето. Новият протокол ще създаде възможност за подаване на жалби от деца или група деца към Комитета по правата на детето.