Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

« 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] »
Добави във Facebook

Националният омбудсман Мая Манолова запозна посланиците на държавите-членки на ЕС с приоритетите си

Националният омбудсман Мая Манолова запозна посланиците на държавите-членки на ЕС с приоритетите си


12 април 2016г.

   Посланиците на държавите-членки на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария се срещнаха днес с националния омбудсман на Република България Мая Манолова. Срещата беше инициирана от посланика на Кралство Нидерландия Том ван Оорсхот в рамките на Нидерландското председателство на ЕС и се проведе в сградата на институцията на омбудсмана.


Омбудсманът информира дипломатите за приоритетите си. През 2016 г. националният омбудсман ще обърне специално внимание на три приоритетни сфери: защита на правата на децата, защита от монополи и защита на лица, застрашени от социално изключване.
Тя постави акцент върху работата си в защита на гражданите от монополите и противодействие на лошата администрация, както и други аспекти от защитата на правата на човека. В своята работа омбудсманът обръща специално внимание на правата на лица от уязвими групи – жени, жертви на домашно насилие, деца, включително деца в риск, самотни деца и деца в институции.
Мая Манолова предостави информация относно жалбите към омбудсмана и начините, по които институцията процедира с тях. От началото на мандата на новия омбудсман до сега са подадени общо 4 813 жалби, като най-голямата част от тях се отнасят до защита на правата на потребителите. 


За същия период са изработени три тематични доклада: Доклад за децата в специализирани институции и Доклад за проблемите на гражданите с топлофикационните дружества. На 30 март 2016 г. омбудсманът внесе в Народното събрание Годишния доклад за дейността на институцията през 2015 г.


Тя запозна посланиците и с ролята си на Национален превантивен механизъм при борбата с изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително третиране в местата за лишаване от свобода.


 Омбудсманът информира европейските посланици, че във връзка със сигнали на гражданите и въз основа на разпоредбите на Закона за омбудсмана се обърна към Конституционния съд с две искания за обявяване на противоконституционност и с искане за тълкувателно решение към Върховния касационен съд.