16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев обсъжда правата на пациентите със собственици на лечебни заведения

София, 3 юни 2009г.

Към омбудсмана на Република България се обърнаха недоволни пациенти и граждански организации с оплакване, че се създават административни пречки при откриването на нови лечебни заведения. С особена острота стои въпросът за прекомерно дългите срокове за тяхната акредитация, което ограничава достъпа на гражданите до избрани от тях медицински услуги и специалисти.


По този повод омбудсманът започна проверка по собствена инициатива, която включва срещи със собственици на новооткрити болници, представители на пациентски организации, на Български лекарски съюз, на държавни органи, включително на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и др.


Днес се състоя първата среща със собственици на лечебни заведения в страната. Те изтъкнаха като проблем, че определените в Наредба № 18 на Министерството на здравеопазването срокове, едва след изтичането на които болничните заведения се акредитират и могат да сключат договори с НЗОК, са твърде дълги. По този начин се ограничават правата на здравноосигурените пациенти за избор на лечебно заведение, а с това и достъпа им до качествено здравеопазване. Участниците в срещата настояха за съдействието на омбудсмана при решаването на този проблем.


Утре, 4 юни 2009 г., от 14:00 ч. ще се проведе среща с представители на Български лекарски съюз, пациентски организации и други структури на гражданското общество.