Омбудсманът Диана Ковачева ще говори пред ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените

От днес, 17 февруари 2020 г., до 19 февруари 2020 г. омбудсманът Диана Ковачева ще бъде в Женева за участие в 75-ата сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с ръководството на Българския лекарски съюз и пациентски организации

София, 5 юни 2009г.

На 4 юни 2009 г. (четвъртък) се състоя среща с ръководството на Българския лекарски съюз, с представители на над 10 пациентски организации и други структури на гражданското общество по повод проверката на омбудсмана, предприета по негова инициатива относно административни пречки при откриване на нови лечебни заведения.


Всички участници се включиха активно в проведената дискусия със свои позиции. Председателят на Българския лекарски съюз изрази становището на организацията за необходимостта от промяна в сроковете за акредитация на лечебните заведения, посочени в Наредба 18 на Министерство на здравеопазването.


Въпреки разнородния състав на участниците в обсъждането, трябва да се отбележи, че от различни гледни точки, с различни аргументи се защити убеждението, че създаденият ред за акредитация на лечебните заведение нарушава основни права на пациентите, като качество на  медицинските услуги, право на избор и други. Нито едно мнение не бе изразено в подкрепа на въведените ограничения в действащата нормативна уредба.


По време на дискусията се поставиха и други въпроси за правата на пациентите. С особена острота прозвуча проблемът за наличието на технически грешки и неточности в списъка с лекарства, които НЗОК изплаща изцяло или отчасти (позитивния лекарствен списък), в сила от 1 юни 2009 г.  Това създава трудности в работата на лекарите и фармацевтите и води до прекратяване на лечението на пациентите. Председателят на Българския лекарски съюз подчерта значителните трудности в работата им с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и липсата на Национален рамков договор от 2006 г. насам.

 Представители на пациентските организации изказаха съжалението си, че все още в България няма Закон за правата на пациентите и категорично подкрепиха правото на избор на пациентите къде и при кого да се лекуват. Те изказаха мнението, че акредитацията трябва да се извършва от независим орган, а не от Министерство на здравеопазването, което е принципал на държавните лечебни заведения.


Предвидена е среща и с представители на Министерство на здравеопазването и на НЗОК, които да изкажат своята позиция по отношение на посочените по-горе проблеми в действащата нормативна уредба.