16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с ръководството на Българския лекарски съюз и пациентски организации

София, 5 юни 2009г.

На 4 юни 2009 г. (четвъртък) се състоя среща с ръководството на Българския лекарски съюз, с представители на над 10 пациентски организации и други структури на гражданското общество по повод проверката на омбудсмана, предприета по негова инициатива относно административни пречки при откриване на нови лечебни заведения.


Всички участници се включиха активно в проведената дискусия със свои позиции. Председателят на Българския лекарски съюз изрази становището на организацията за необходимостта от промяна в сроковете за акредитация на лечебните заведения, посочени в Наредба 18 на Министерство на здравеопазването.


Въпреки разнородния състав на участниците в обсъждането, трябва да се отбележи, че от различни гледни точки, с различни аргументи се защити убеждението, че създаденият ред за акредитация на лечебните заведение нарушава основни права на пациентите, като качество на  медицинските услуги, право на избор и други. Нито едно мнение не бе изразено в подкрепа на въведените ограничения в действащата нормативна уредба.


По време на дискусията се поставиха и други въпроси за правата на пациентите. С особена острота прозвуча проблемът за наличието на технически грешки и неточности в списъка с лекарства, които НЗОК изплаща изцяло или отчасти (позитивния лекарствен списък), в сила от 1 юни 2009 г.  Това създава трудности в работата на лекарите и фармацевтите и води до прекратяване на лечението на пациентите. Председателят на Българския лекарски съюз подчерта значителните трудности в работата им с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и липсата на Национален рамков договор от 2006 г. насам.

 Представители на пациентските организации изказаха съжалението си, че все още в България няма Закон за правата на пациентите и категорично подкрепиха правото на избор на пациентите къде и при кого да се лекуват. Те изказаха мнението, че акредитацията трябва да се извършва от независим орган, а не от Министерство на здравеопазването, което е принципал на държавните лечебни заведения.


Предвидена е среща и с представители на Министерство на здравеопазването и на НЗОК, които да изкажат своята позиция по отношение на посочените по-горе проблеми в действащата нормативна уредба.