Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Новини

« 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова и Съвета на децата заедно ще популяризират детските права

Омбудсманът Мая Манолова и Съвета на децата заедно ще  популяризират детските права

29 юли 2016 г.

    Омбудсманът Мая Манолова прие новото ръководство на Съвета на децата, избрано преди месец, с председател Йоана Захариева и заместник-председател Михаела Романова.


„Благодаря ви, че се отзовахте на тази среща и за това, че участвате активно в работата на Съвета на децата. Мой приоритет като омбудсман през тази година са децата с техните проблеми и всичко, което е свързано с тях – образование, здравеопазване, защита на детските права“, обърна се Манолова към двете момичета.


На срещата бе договорена съвместна работа за популяризиране правата на децата и ролята на омбудсмана като техен защитник. От есента ще стартира разяснителна кампания на разбираем за подрастващите език, от която да стане ясно, че институцията на омбудсмана има пряк ангажименти да защитава правата на децата.
„Децата още не знаят, че омбудсманът има конкретни ангажименти, свързани с защита на техните права, така че това е предизвикателството пред нас. Вчера представих отчета си и направихме анализ на жалбите, които са се увеличили два пъти, но за съжаление сред тях жалбите от деца са минимален брой“, допълни омбудсманът.


„Приоритет на Съвета на децата са техните права и тяхното популяризиране, така че тук със сигурност каузите ни съвпадат. Миналата година организирахме Седмица на правата на децата, тогава посещавахме деца 1-4 клас и им обяснявахме на разбираем за тях език техните права“,  съгласи се Йоана Захариева.


Мая Манолова предложи заедно със Съвета на децата да бъде организирана и първата приемна само за деца в гр. Перник. Договорено беше още Съвета на децата да популяризира по своите информационни канали изнесените приемни на омбудсмана в страната, както и възможността деца да ги посещават.


Йоана Захариева подчерта, че ще участват и в кампании срещу наркотичните зависимости, алкохола, цигарите, за формиране на здравна култура сред младите, познаване правата на детския труд, както и при обсъждане на законопроекти, свързани пряко с децата, като Закона за закрила на детето и Семейния кодекс.Съвета на децата е орган, учреден през 2003 г. към  Държавната агенция за закрила на детето в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.


Целта на неговото създаване е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения.