Омбудсманът Диана Ковачева ще говори пред ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените

От днес, 17 февруари 2020 г., до 19 февруари 2020 г. омбудсманът Диана Ковачева ще бъде в Женева за участие в 75-ата сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Рекорден брой граждани са се обърнали към омбудсмана през януари

Рекорден брой граждани са се обърнали към омбудсмана през януари

Приемната на омбудсмана е била посетена от близо 4 000 души

05 февруари 2007 г.

    За месец януари 2007 г. в институцията на омбудсмана на Република България са постъпили 325 жалби или с 36,5% повече от средномесечно подаваните за 2006 г. 209 жалби.

    Откакто е открита на 05.01.2006 г., постоянната приемна на омбудсмана на столичната ул. „Раковска” 155 е посетена от 3 937 граждани, а 3 982 са се обадили по телефона. Лично са подадени 1 144 жалби, а 2 339 граждани са консултирани.

    За изминалия месец януари 2007 г. приемната е посетена от 410 граждани, което е с 25% повече от средномесечния брой за 2006 г. (328 посетители). По телефона са се обадили 494 граждани, лично са подадени 110 жалби, а 292 граждани са консултирани.

    Общият брой на постъпилите жалби и сигнали до омбудсмана към 31 януари 2007 г. е 3 389, в това число 558 жалби, подадени през 2005 г., и 2 506 – през 2006 г.

    Според предмета на оплакването, подадените от началото на 2007 г. жалби се разпределят в следните категории:
• проблеми със собствеността, включително териториалното и селищно устройство и възстановяването на земеделските земи и гори – 29%,
от тях:
    - 40.7% свързани с ТСУ;
    - 38. 2% свързани с възстановяването на земи.
• социални дейности, включително обществено осигуряване и обезщетения, трудови права и заетост, права на хора с увреждания; социално подпомагане – 17.5%,
от тях:
    - 49% свързани със социалното осигуряване;
    - 40.8% свързани с трудовите права и заетост;
    - 10% свързани с проблеми на хора с увреждания.
• предоставяне на обществени услуги – 22.8%,
от тях:
    - 57.8% свързани с топлоснабдяването;
    - 12.5% свързани с ВиК;
    - 11% свързани с електроснабдяването.
• административно обслужване – 4.6 %;
• обществен ред и сигурност – 2.5 %;
• здравеопазване - 2.8 %;
• неизпълнени съдебни решения – 2.1%
• други – 18.7 %.

    Анализът на жалбите и сигналите според предмета на оплакването показва, че най-голямото увеличение е на жалбите, свързани с предоставянето на обществените услуги, преди всичко с топлоснабдяването – с 90% спрямо средногодишните данни. Увеличение с 14% през м. януари има и по въпросите на социалните дейности, а сигналите около проблемите със собствеността на гражданите са намалели в сравнение с миналогодишния брой.