Омбудсманът Диана Ковачева: Законопроектът за защита от домашното насилие да бъде разгледан от това Народното събрание

„Настоявам Законопроектът за защита от домашното насилие да бъде разгледан от Народното събрание в рамките на този мандат, за да можем да дадем глътка въздух на жертвите, помощ за тези, които се оказват насилници и не на последно място на децата – косвени и преки жертви на домашното насилие. Нека не забравяме, че никой не е застрахован да се окаже

виж повече >

Новини

« 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова подкрепи законопроекта, който закрива детските интернати

Омбудсманът Мая Манолова подкрепи законопроекта, който закрива детските интернати
27 септември 2016 г.

  „Ангажирам се изцяло с подкрепа на законопроекта за детското правосъдие, защото всеки ден забавяне на неговото приемане, означава отнето детство на децата, които го прекарат зад решетки в специализираните интернати.“ Това каза омбудсманът Мая Манолова на пресконференция в Гранитна зала на Министерския съвет, където бе представен пакет от законодателни промени в областта на детското правосъдие, изготвен от Министерството на правосъдието.


  „Трябва да си даваме сметка, че зад всяко дете в конфликт със закона стои дълъг списък от възрастни, които са се провалили в своите отговорности. Ние сме длъжници на тези деца, защото в момента правосъдната ни система е меко казано недружелюбна, тя е сурова, тя е направо безхаберна по отношение на децата в конфликт със закона и на техните права. България е единствената страна в Европейския съюз, в която малолетни деца, под 14 години, се наказват с лишаване от свобода, в така наречените затворени институции, така наречените специализирани интернати“, категорична бе Манолова.


              „За закриването на тези уж възпитателни заведения настоявам от първия момент, в който стъпих в длъжност като омбудсман и затова приветствам приемането в спешен порядък на представения от Министерство на правосъдието законопроект“, подчерта омбудсманът.              Тя пое инициатива да организира в следващите седмици широка обществена дискусия, в която да се чуят всички гледни точки във връзка с предстоящата реформа в детското правосъдие.


„Нека да се изслушат различни специалисти, да се чуят различни мнения. Например, бих препоръчала по-ясно да се регламентират в закона специализираните състави, които ще разглеждат възпитателните дела в районните съдилища. Освен това, в този закон може да се регламентират и социални мерки, социални услуги, които да подкрепят децата в конфликт със закона във връзка с тяхната ресоциализация и тяхното връщане към обичаен и нормален живот“, допълни омбудсманът Манолова.


По думите й законопроектът е радикална стъпка, която коренно ще промени системата за детското правосъдие, не само защото предвижда закриване на специализираните интернати, а защото по нов, модерен и щадящ начин ще регламентира процеса на отклоняване на деца в конфликт със закона от наказателно преследване чрез налагане на подходящи възпитателни мерки.


„Предлагат се премислени и добри решения по всички важни въпроси на детското правосъдие – и процесуални, и материално-правни. Въвеждат се нови принципи и нови цели в тази система, нови органи, с нови правомощия, адаптирана процедура, налагане на възпитателни мерки, включително възможности тези мерки да бъдат променяни, да бъдат предсрочно прекратявани. Изисква се специализация на всички лица, които ще са ангажирани в процеса на детското правосъдие – на магистрати, на специализирани педагогически работници, на разследващи полицаи. Това е изключително важно и всички тези нови моменти са съобразени с международните стандарти, с добрите европейски практики. Важно е, че те не са буквално преписани, а са адаптирани към специфичните български условия“, аргументира подкрепата си омбудсманът.


Манолова увери, че ще настоява да се подхожда индивидуално към всяко дете, настанено в специализираните интернати, да му се прави индивидуална оценка от мултидисциплинарен екип, който да отчете семейната среда, особеностите на детето, неговите интереси, неговата специфика, и във всеки един случай, в който е възможно, то да бъде изведено от интерната.


 Омбудсманът препоръча да се предприемат и конкретни действия за квалифицирания персонал, който работи в специализирани интернати, за да не загубят хората работните си места.


„В момента това е голяма драма, тъй като това са хора, които работят сърцато, които имат опит, експертиза, които биха били полезни за реформата, стига по подходящ начин да могат се впишат в новите служби за възпитателна подкрепа или в центровете за възпитателен надзор", подчерта  Манолова.


Мая Манолова припомни, че още с встъпването си в длъжност като омбудсман е разпоредила проверки във всички специализирани интернати, след което е изготвила доклад с конкретни препоръки към отговорните институции. Една година по-късно обаче, при повторните проверки констатирала, че проблемите са същите и нищо в системата не се е променило.


„Ситуацията с тези деца е същата. Затова трябва да предприемем, в рамките на гратисния период, конкретни стъпки, интернат по интернат, дете по дете, за да не се окаже, че ще ни тежи на съвестта тази една година и половина преходен  период, който може да се окаже и пагубен за част от децата, които са настанени в тези специализирани институции“, категорична е Мая Манолова.


След въпрос на журналист на пресконференцията стана ясно, че докато законопроектът предвижда закриването на специализираните интернати в спешен порядък, Министерството на образованието и науката са спечелили проект за 2 млн. евро, свързан с укрепването им.


„Подготовка за въвеждане на алтернативни модели за работа с ученици с девиантно поведение, настанени във възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ), и за реформиране на организацията и функционирането на ВУИ и СПИ", гласи точно въпросната "Дейност 6" като част от целия проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". С други думи - европарите ще идат по предназначение за обучения и семинари", коментира Мая Манолова. Заедно с правосъдния министър  Екатерина Захариева призоваха средствата да бъдат похарчени от МОН не за други цели, а за подготовката на новите 10 центъра, в които ще бъдат прехвърлени 205-те деца от сегашните интернати.


„Използвам случая да ги призова отново, да командироват един екип, да видят какъв е образователният процес в някой от интернатите, които са на подчинение на МОН. Бих препоръчала тези 2 млн. да бъдат използвани за извеждането на децата от интернатите и подготовката на процеса", каза още  Манолова.

    С тези евросредства, по думите й, може да се подготви мултидисциплинарен екип, който да направи индивидуален преглед на всяко дете.


„Тези пари не просто да се пропилеят по обучения и специализации за едни структури, които ще бъдат закрити, а за реалното подготвяне на извеждането на децата", призова МОН омбудсманът.


„Крайно време е поне на финала МОН да вземе отношение към осакатяването на тези деца в учебно-възпитателен план", не скри възмущението си от това, което е заварила в тъй наречените ТВУ-та Мая Манолова.


На свой ред Захариева също призова ведомствата така да се координират, че въпросните 2 млн. евро, спечелени по проект от МОН, да се оползотворят за сформирането на новите 10 центъра, които ще заменят интернатите, за обучението на прокурорите, следователите и съдиите, които ще се занимават с детското правосъдие, както и за извеждането на малолетните от тези тъй наречени „училища" в приемни семейства.