16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

« 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова: Да се въведе задължителна първа обща среща по медиация при спор за родителски права

Омбудсманът Мая Манолова: Да се въведе задължителна първа обща среща по медиация при спор за родителски права
2 ноември 2016 г.

   Въвеждането на задължителната първа обща среща по медиация при родителски спорове -  това е една от препоръките, които омбудсманът Мая Манолова ще направи до министъра на правосъдието. Общественият защитник ще настоява и за въвеждането на мерки за гарантиране на качеството на медиацията, както и за финансово обезпечаване на процедурата и стимулиране на участниците в нея. Това стана ясно по време на експертна дискусия по проблемите на медиацията, организирана от институцията на омбудсмана, съвместно с Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд.

     Във форума взеха участие заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева, заместник-председателят на ВКС Красимир Влахов, Милка Итова - член на ВСС, Николай Гунчев - съдия във ВАС, Йосиф Герон - председател на Национална асоциация на медиаторите, Владислав Славов - председател на Съюза на юристите в България и още близо 40 висши магистрати и представители на съдебната власт, на академичната общност, експерти и медиатори.           „Работата ми като омбудсман доказа, че медиацията като алтернативен способ за извънсъдебно решаване на спорове безспорно трябва да намери място. Като първа стъпка -  при  семейните спорове и отношения, особено при случаите, в които се решават родителски спорове, свързани с деца“, заяви Мая Манолова.

       Тя допълни, че медиацията би могла да има своето място и при потребителските спорове, както и при всички дела, които са с нисък материален интерес.

        „За да се случи обаче реално това, би следвало да се обсъдят и нови законодателни решения, които да водят до конкретен практически резултат“, посочи омбудсманът.         Манолова бе категорична, че стимулирането и популяризирането на медиацията могат да станат само чрез целенасочена държавна политика.

        „Всички сме наясно с ползите на медиацията и нейните предимства. Тя е утвърдена и в европейски, и в световен план и тя наистина може да бъде използвана разумно, за да може да разтовари съда от една страна, а от друга да даде възможност на самите страни да решат спора си по един бърз, икономичен и ефективен начин“, добави и зам.-омбудсманът доц. Диана Ковачева.

        „Ние ще напишем една много ясна, отчетлива и настойчива препоръка до министъра на правосъдието, в която ще настояваме в разумни срокове и в спешен порядък да бъде изработена стратегия, с конкретно разписани мерки и действия във времето, да има конкретни отговорности и да е ясно кой и какво ще прави по темата медиация през следващите една, две, три – пет години“, заяви общественият защитник. 

        По думите на Манолова, мерките трябва да са по отношение на стимулиране създаването на мрежа от медиатори във всички градове с районни съдилища, както и за повишаване качеството на обучението, механизмите за контрол и регулиране работата на медиаторите.        „Тук, в институцията на омбудсмана разсъждаваме и една стъпка по-напред, а именно, какви биха били чисто финансовите стимули за ползване на медиация. Нашето най-безобидно предложение в тази посока, е да се помисли за намаляване на съдебните такси в случаите, в които се ползва медиация. Би било възможно също така да се стимулират по подходящ начин, да се подкрепят родителите, които решават семейни родителски спорове с медиация, а не със съдебен процес“, предложи Мая Манолова.

          Повече информация от форума тук:  http://www.ombudsman.bg/reports/