16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

« 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова и Върховният комисариат на ООН за бежанците се договориха за партньорство

Омбудсманът Мая Манолова и Върховният комисариат на ООН за бежанците се договориха за партньорство
11 ноември 2016 г.

    
Омбудсманът Мая Манолова се срещна с представителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България /ВКБООН/ г-н Матайс льо Рут. 

Двамата обсъдиха съществуващите проблеми в сферата на защита правата на хората, търсещи закрила у нас и се договориха за бъдещо сътрудничество и взаимна подкрепа.


От името на ВКБООН г-н Рут се ангажира да информира омбудсмана за своите анализи и мониториногово наблюдение по границата и в бежанските центрове, както и да сигнализира по конкретни казуси и жалби. 


„Проблемите с бежанците са доста преувеличени. По последни данни на Държавната агенция за бежанците /ДАБ/, от началото на тази година до месец септември, 14  280 лица са потърсили закрила, от тях желаещите да останат в България са под 10 души, да не кажем 5-6. На този фон истерията от страна на политиците по време на кампанията, протестите, които бяха организирани срещу евентуално създаване на бежански центрове, не се отразиха добре на обществото. Те всяваха разделение, омраза и откровени призиви да се нарушават човешки права“,  каза Мая Манолова.
Тя подробно информира своя гост за работата на институцията като Национален превантивен механизъм, отговарящ и за правата на бежанците. Запозна го с изготвения от институцията на омбудсмана специален доклад за непридружените деца-бежанци и подчерта, че след изборите той ще бъде внесен в Народното събрание. Омбудсманът допълни, че работи по редица законодателни инициативи с конкретни препоръки, сред които е назначаването на представители на непридружените деца-бежанци, създаването на защитено пространство за такива деца в столицата, както и изграждане на координационен механизъм, конкретизиращ ангажиментите на всяка отговорна институция.


„Един от основните проблеми е, че в България няма идентифицирана институция, която е готова да поеме отговорност по отношение на тези деца", посочи г-н Рут. 
Другата тема, която омбудсманът и представителят на ВКБООН за България обсъдиха, бе експулсирането на чуждестранни граждани в трети страни и по-специално в Турция.


„Това което направих е да настоявам категорично пред МВР за всеки един случай за извеждане на чужденци в трети страни да бъда информирана, независимо от огромния обем. По последна справка става дума за минимум 829 души, които са изведени от България. В момента сме създали организация да проверяваме всеки един случай“, подчерта Манолова.  


В края на срещата г-н Рут заяви, че в лицето на българския омбудсман среща партньор, с когото заедно ще работят за подобряване на условията за хората, търсещи закрила в България.


„Готови сме да реагираме във всички случаи, в които прецените, че имате нужда от друга институция, която да даде гласност, която да анонсира проблемите за конкретни бежанци, за неуредиците в даден център, по границата или по други въпроси“, обеща омбудсманът.