Омбудсманът Диана Ковачева: Държавата е длъжник на хората с увреждания

Днес, в деня, в който се навършват 10 години от ратифицирането от страна на България на Конвенцията за правата на хората с увреждания, бих искала да поздравя всички тези хора у нас и да ги уверя, че институцията на омбудсмана ще продължи да следи за прилагането на този важен международен акт и да настоява с предоставените му законови механизми за защита на правата на хората с увреждания и техните семейства.

виж повече >

Новини

« 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] »
Добави във Facebook

Деца популяризират институцията на омбудсмана

Деца популяризират институцията на омбудсмана
14 ноември 2016 г.

Омбудсманът Мая Манолова се срещна с бившия детски омбудсман на Норвегия г-н Йерман Рaйдър, който, заедно с младежи от България проучва нагласите и готовността на децата у нас да подпомагат дейността на омбудсмана.


Идеята е институцията на омбудсмана да кани за участие различни деца по ключови за тях теми и въпроси, като конфликт със закона, деца от интернати и различни уязвими и малцинствени групи, за да се чуе тяхното мнение по проблемите, които пряко ги засягат.


Крайната цел е децата да имат възможността да вземат отношение и участие в изработването на политиките за самите тях, включително популяризирайки помежду си своите основни права, както и дейността на омбудсмана като техен защитник.


Г-н Йерман Рaйдър е у нас като член на екипа, който осъществява наблюдение върху проекта „Укрепване на капацитета на омбудсмана на Република България за независим мониторинг и популяризиране правата на децата“, по който работи институцията на омбудсмана.


Проектът е финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 01-UF-01/07.01.2016 г., подписан между Фонд  за двустранни отношение на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Омбудсмана на Република България.