Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

« 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] »
Добави във Facebook

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева: За шамар в Норвегия отнемат родителски права

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева: За шамар в Норвегия отнемат родителски права
 5 декември 2016 г.

  В изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на омбудсмана на Република България за независим мониторинг и популяризиране правата на децата", екип от институцията на омбудсмана в партньорство с представители от УНИЦЕФ и Националната мрежа за децата бяха на работно посещение в гр. Осло, Норвегия. 

     Делегацията, водена от заместник-омбудсмана Диана Ковачева, реализира поредица от срещи с цел обмяна на опит, знания и добри практики между двете държави за повишаване капацитета при защита правата на човека, децата и уязвимите групи.

 


    Експертите посетиха УНИЦЕФ - Норвегия, Хелзинкския комитет, Норвежкия превантивен механизъм и техния  Национален орган по правата на човека и се информираха за дейността и специфични детайли от естеството на работата им. Сред обсъдените въпроси бе функционирането, издръжката и взаимовръзката на тези организации с държавните институции, както и постигнатият баланс за пряка ненамеса от страна на държавата в работата им. 

 


    Основен фокус на посещението бе институцията на детския омбудсман. Кралство Норвегия е първата държава, която през 1981 г. със закон създава специално омбудсман за децата. Това е институцията, която се явява пазител и изразител на интересите на младежите. 
     Норвежкият детски омбудсман Ан Линдбоу презентира дейността си, като акцент бе поставен върху грижата за непридружените деца и тези на мигрантите, мерките, насочени срещу насилието на и между деца, както и организирането на детското участие при вземане на ключови за тях решения.


     Заместник-омбудсманът Диана Ковачева бе на работна среща и в норвежкия  парламент, където се срещна с Регина Александрова, депутат от управляващата консервативна партия. Двете разговаряха за българския опит и изготвения от институцията на омбудсмана на Република България доклад за непридружените деца-бежанци.


   Родните експерти проучиха дейността на една т.нар. „Детска къща“ в Осло, създадена специално за извършване на разпит на деца – жертви или свидетели на насилие. У нас, от 10 години има подобен проект, познат като „Синя стая". 
    „Изключително съм впечатлена от норвежкия подход за възпитание на подрастващите. Там шамарът срещу дете се преследва от закона, включително като се отнемат родителските права.  За разлика от Норвегия, у нас обществото все още намира шамара, а дори и боят за напълно естествена възпитателна мярка. Заради този манталитет и разбиране, немалко български семейства, установени в Норвегия, са имали сериозни проблеми и са попадали под ударите на закона“, коментира заместник-омбудсманът Диана Ковачева.


   Проектът „Укрепване на капацитета на омбудсмана на Република България за независим мониторинг и популяризиране правата на децата“ се реализира с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 01-UF-01/07.01.2016 г., подписан между Фонд за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Омбудсмана на Република България.