Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи родителите срещу онлайн обучението

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до здравния и образователния министър във връзка с въведените нови противоепидемични мерки на територията на страната и преминаването за трета поредна година на учащи и студенти към онлайн обучение.

виж повече >

Новини

« 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова: С 15 млн. лв. за юрисконсулти "Топлофикация" можеше да подготви екип от космонавти

Омбудсманът Мая Манолова: С 15 млн. лв. за юрисконсулти "Топлофикация" можеше да подготви екип от космонавти
2 февруапи 2017 г.

„С юрисконсултските възнаграждения по делата, заведени от „Топлофикация София” само през 2015 г. – около 15 млн. лв., дружеството е можело да подготви екип от космонавти.“ Това заяви омбудсманът Мая Манолова днес, при разглеждането на делото, която тя води срещу „Топлофикация” в Административния съд. 


Видео от защитата на омбудсмана Мая Манолова, част 1 и част 2, може да видите тук: https://m.youtube.com/watch?v=x2ql1AsXYd8


 


Манолова обжалва отказа на изпълнителния директор на дружеството да отговори за какво и как са похарчени парите за юрисконсулските възнаграждения, които длъжниците на „Топлофикация“ плащат.


На 7 октомври 2016 г. общественият защитник поиска отговор на десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) (виж по-долу). В рамките на 14-дневния срок омбудсманът не получи изрично решение съгласно законовите изисквания.  Вместо това, от „Топлофикация София“ ЕАД изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на ЗДОИ.


          В жалбата си до Административния съд Манолова подчерта, че „топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно  ЗДОИ, тъй като представлява публичноправна организация по смисъла на закона. Освен това тя е категорична, че „исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ;  не са спазени изискванията за форма на отказа; исканата информация не съдържа търговска тайна и е налице  надделяващ обществен интерес“. 


         Омбудсманът поиска от монополното дружество информация по ЗДОИ след като Конституционният съд отхвърли искането за противоконституционност на разпоредби в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


„Заведените дела срещу длъжници на „Топлофикация” през тази година са 21 766. По всяко от тях са начислени юрисконсултски възнаграждения. Така са събрани общо около 10-15 млн. лв.“, каза Манолова.


„Около 3 млн. лв. дружеството е дало на адвокатски кантори и това става ясно от бизнес плана за развитието на дружеството, представен пред Столични общински съвет миналата седмица“, посочи омбудсманът пред съда. И допълни, че хората искат да знаят за какво се харчат парите им.


До 30 дни е законовият срок, в който съдът ще се произнесе трябва ли "Топлофикация София" да каже колко е платила на юрисконсултите си през 2015-та година.

 Ето въпросите:


   

1.Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 год.?


2. Колко от присъдените на Топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?


3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година? 4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?


5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?


6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?


7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?


8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?


9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях? 10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?