Омбудсманът Мая Манолова: Хакерската атака е арогантен акт срещу правата на гражданите

„Държавата е длъжна да защити правата на 5 млн. граждани и това трябва да се случи в максимално бърз срок. Като омбудсман изразявам силната си тревога от тежките последствия, до които може да доведе хакерската атака срещу базата данни на Националната агенция за приходите“. Това заявява в своя позиция омбудсманът Мая Манолова по повод осъществения д

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Премиерът Станишев изрази благодарност към националния омбудсман за отправените от него препоръки по прилагането на закона за обществените поръчки от държавните институции

Премиерът Станишев изрази благодарност към националния омбудсман за отправените от него препоръки по прилагането на закона за обществените поръчки от държавните институции

Премиерът Сергей Станишев и омбудсманът Гиньо Ганев

05 февруари 2007 г.

    В писмо до омбудсмана на Република България Гиньо Ганев министър-председателят Сергей Станишев изразява благодарност за становището и отправените от омбудсмана препоръки, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки от държавните ведомства.

    „Във връзка с изразената от Вас загриженост по отношение на постъпил сигнал от Съюза за стопанска инициатива за допуснати нарушения по Закона за обществените поръчки при избора на екип от експерти за извършване на наблюдение на изпълнението на Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода” АД, и извършената проверка, бих искал да Ви уверя, че споделям напълно Вашите виждания за подобряване на механизма за извършване на услуги за осъществяване на контрол по изпълнение на договори, които засягат широки обществени интереси”, се казва в писмото на премиера Станишев до националния омбудсман.

    Подчертава се още, че през 2006 г. правителството е предприело редица мерки, които да подобрят реда и процедурите при разходване на обществените средства при спазване на принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на стопанските субекти.

    Припомняме, че през януари 2007 г., след задълбочена проверка, омбудсманът констатира множество пропуски и неточности в процедурата за предоставяне на обществена поръчка при избор на екип на „Омонит” ООД. На тази основа и с оглед избягване на незаконосъобразни действия на държавната администрация в процедурите по предоставяне на обществени поръчки омбудсманът отправи следните препоръки до държавните органи:

    1. В случаи на предоставени концесии и желание част от дейностите да бъдат изпълнени чрез подизпълнители следва договорите с външни ескперти и специалисти да се сключват след провеждане на процедури по обществени поръчки при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки (вкл. и ограниченията на чл. 4 и чл. 12, ал. 1, ЗОП) от всички разпоредители с бюджетни средства (министерства, агенции, общини).

    2. Да се планира провеждане на одит от Сметната палата и Агенцията за финансова инспекция на разходването на държавни средства от общински дружества с държавно участие и на провежданите от тях търгове и процедури за възлагане на обществени поръчки.

    3. Да се извърши одит от Сметната палата и Агенцията за финансова инспекция на избора на подизпълнители и провеждане на законово изискваните процедури за това.