Омбудсманът Диана Ковачева: Държавата е длъжник на хората с увреждания

Днес, в деня, в който се навършват 10 години от ратифицирането от страна на България на Конвенцията за правата на хората с увреждания, бих искала да поздравя всички тези хора у нас и да ги уверя, че институцията на омбудсмана ще продължи да следи за прилагането на този важен международен акт и да настоява с предоставените му законови механизми за защита на правата на хората с увреждания и техните семейства.

виж повече >

Новини

« 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] »
Добави във Facebook

„Амнести Интернешънъл“ сезираха омбудсмана Мая Манолова за 30 деца-бежанци без достъп до здравеопазване

„Амнести Интернешънъл“ сезираха омбудсмана Мая Манолова за 30 деца-бежанци  без достъп до здравеопазване
23 февруари 2017 г.

     Необходимо е изграждането на специален център за настаняване на децата чужденци, търсещи закрила у нас. Около тази идея се обединиха днес на среща омбудсманът Мая Манолова, заместник-омбудсманът Диана Ковачева и представителите на правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ Йелена Сесар и Мария Серано.Изследователките са у нас на посещение по повод изготвяне на доклад за непридружените деца-бежанци. На срещата бяха обсъдени системните проблеми при тези деца, констатирани в специалния доклад на омбудсмана през август 2016 г. и отправените конкретни препоръки към компетентните институции.


Иелена Сесар и Мария Серано информираха Мая Манолова за 30 случая на деца-бежанци, които пребивават в България повече от 9 месеца без достъп до основни техни права като образованието и здравеопазването.


Омбудсманът пое ангажимент да провери всеки конкретен случай и да съдейства за своевременното разрешаване на проблемите при децата.
На срещата беше договорено партньорство и изготвяне на план с конкретно разписани краткосрочни и дългосрочни мерки за преодоляване на съществуващите пропуски в системата за закрила,  здравеопазване, образование, осигуряване на представителство и преводачи за непридружените деца, пребиваващи у нас.