Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България се срещна със специалния представител на генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците Томаш Бочек

Омбудсманът на Република България се срещна със специалния представител на генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците Томаш Бочек
 17 ноември 2017г.

  Омбудсманът на Република България Мая Манолова прие в институцията специалния представител на генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците Томаш Бочек. Той и екипът му са у нас във връзка със събирането на сведения относно спазване от държавите-членки на Европейския съюз на основните права на бежанците и мигрантите, запознаване на място със състоянието на центровете за настаняване на бежанци и срещи с официалните власти, в чиито компетенции попадат въпросите за миграцията и бежанците.

Фокусът на разговора бе поставен  върху правата на непридружените деца-бежанци, пребиваващи у нас. Общественият защитник очерта основните проблеми, които следва да получат своето решение.


"Особено притеснително е, че непридружените деца, които в момента се намират в бежанските центрове, въпреки че са получили статут и има ясно регламентирани процедури, за да бъдат интегрирани, те продължават да пребивават в тях“, подчерта Мая Манолова. 


Омбудсманът посочи още, че за да започне разселването на едно семейство е необходимо общината да заяви готовност. За момента обаче такава няма.

  На следващо място Манолова отчете и проблема с образованието при децата, а имено, че според статистиката около 130 деца са записани на училище и ходят, но само 61 учат български език. 


Манолова акцентира и върху друг изключително важен проблем - този със законните представители на децата.

  Общественият защитник запозна генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците с предложенията, които е направила в тази насока в Семейния кодекс, както и че по нейна инициатива са предприети редица мерки и правила за поведение, на които трябва да отговарят представителите на децата, за да защитават интересите им.
Общественият защитник предложи и съдействието на дирекция „Национален превантивен механизъм“ към институцията на омбудсмана като професионална помощ  при последващи проверки и обмен на добри практики за защита на правата на непридружените деца.