Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова: През 2017 г. страната ни е осъдена да заплати обезщетения в размер на близо 800 000 евро

Омбудсманът Мая Манолова: През 2017 г. страната ни е осъдена да заплати обезщетения в размер на близо 800 000 евро
30 ноември 2017 г.

„Седем процента от общия брой дела под засилено наблюдение в Съвета на Европа се падат на България, като пред нас са само държави като Русия, Турция и Украйна.“ Тези данни изнесе омбудсманът Мая Манолова на организираната от институцията конференция по повод 25 години от ратифицирането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи /ЕКПЧ/. Темата на форума бе „Европейските стандарти за защита правата на човека: влияние на практиката на Съда в Страсбург върху националното законодателство и институциите“.
Събитието уважиха заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев, който приветства инициативата на омбудсмана, както й заместник-министрите на правосъдието Десислава Ахладова, Евгени Стоянов и проф. Николай Проданов, заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, двама български съдии от Европейския съд по правата на човека Йонко Грозев и Здравка Калайджиева, народни представители, членове на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание, както и на Консултативния-конституционен съвет към омбудсмана, съдии от Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, председателят на Софийския районен съд Александър Ангелов, председателят на Съюза на юристите Владислав Славов, представители на Съюза на съдиите и Висшия съдебен съвет, на академичната общност и студенти, правителствени агенти, учени, експерти и неправителствени организации, работещи в областта на защита правата на човека.
Съорганизатори на форума бяха още Български хелзинкски комитет, Фондация „Достъп до информация“, Институт Отворено общество – София, Асоциация за европейска интеграция и права на човека и Български адвокати за правата на човека. 


Манолова подчерта, че през 2017 г. страната ни е осъдена да заплати обезщетения в размер на 799 595 евро от Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ в Страсбург, а висящите дела за България към м. октомври т.г. са 262.


„Общият брой от висящи дела, които са под наблюдение на Комитета на Европа, по отношение на България от момента на присъединяването й досега, е 262. От общо 649 осъдителни решения на Съда в Страсбург, към момента окончателно са затворени 387, т.е. текущи са 262 дела“, допълни омбудсманът.


Тя разкри още, че от тези 262 дела, 108 са в процедура на засилено наблюдение и са разпределени в 15 групи.
„За България ратифицирането на ЕКПЧ през 1992 г. е един наистина знаков акт на връщане към и на припознаване на европейските ценности. В онзи момент то е едно международно публично-правно надграждане над току що приетата нова българска Конституция, която полага темелите на правовата държава. За своите 67 години съществуване, Конвенцията създаде уникален правен стандарт, уникален механизъм за защита на основните човешки права и свободи, като при това действа на една огромна територия и се отнася за 700 милиона души“, каза Манолова.


По думите й, във времена на политически и морални кризи, ЕКПЧ и ЕСПЧ се оказват най-надеждния пазител на ценностите и принципите, върху които се основава правния ред в Европа.


„Зачитането на свободата на изразяване, правото на справедлив процес, на правото на личен и семеен живот и на забраната на дискриминацията, наистина са най-чувствителния критерий и показател за това до колко е правова една държава и колко е демократично едно управление“, категорична бе Манолова.


Тя посочи, че за нея като омбудсман, ефективната защита на правата на българските граждани не се изчерпва само с работата й по конкретни казуси за нарушения на човешки права, но и с наблюдаване на начина, по който се изпълняват в България осъдителните решения на Европейския съд за правата на човека.
Манолова бе категорична, че у нас се наблюдават системни нарушения на Конвенцията, които обикновено се дължат или на лошо законодателство, или на лоши административни практики и как те трябва да бъдат отстранявани, за да не бъде България осъждана отново и отново за повтарящи се нарушения.


Заместник-омбудсманът Диана Ковачева обърна внимание, че Европейската конвенция за защита правата на човека е първият международен инструмент, който прави връзка с един емблематичен документ с универсален характер, какъвто е Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.


По думите й, честването на 25-годишнината на ЕКПЧ трябва да бъде не само отбелязвана, но и забелязвана, да бъде напомняна, тъй като присъединяването на България към Конвенцията означава признаване на ангажимента й за повишено внимание към човешките права, които не могат да бъдат отнети, но могат да бъдат нарушени, потъпкани или променени до неузнаваемост.


„Нека тези 25 години ни напомнят, че пътят на защита на правата на човека е дълъг, този път е труден, но си струва да бъде вървян всеки ден, защото всички се раждаме равни по достойнство и права и трябва да останем такива“, пожела доц. Ковачева.Цялото изказване на омбудсмана тук

Цялото изказване на заместник-омбудсмана тук

Презентация на омбудсмана тук

Презентация на Мария Димитрова - и. д. Директор на Дирекция "Процесуално представителство на РБ пред ЕСПЧ" към МП тук

Видео от изказването на омбудсмана тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=0tPMHRi-b3A


                                                  https://www.youtube.com/watch?v=m_W_b4Kgj3E

Видео от изказването на Йонко Грозев тук: https://www.youtube.com/watch?v=uLTA9NKmQn8

Видео от изказването на Здравка Калайджиева тук: https://www.youtube.com/watch?v=--cMfVGAjNY

Видео от изказването на Павлина Панова
тук:
https://www.youtube.com/watch?v=bw79SSS3zaQ

Видео от изказването на Михаил Екемджиев тук: https://www.youtube.com/watch?v=01fr1jt0Nlw

Институционална книга на омбудсмана на Република България - "25 години от ратифицирането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи тук