Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи родителите срещу онлайн обучението

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до здравния и образователния министър във връзка с въведените нови противоепидемични мерки на територията на страната и преминаването за трета поредна година на учащи и студенти към онлайн обучение.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Недопустимо забавяне на делото за „възродителния процес” констатира омбудсманът

08 февруари 2007 г.

    Омбудсманът на Република България беше сезиран от две обществени организации - Национален център „Справедливост” и Дружество „Бахад”-Бурса, които протестират срещу проточващите се вече над 15 години дела срещу инициаторите на т.нар. „възродителен процес”. На лична среща с г-н Гиньо Ганев, която се състоя по инициатива на отговорните представители на двете организации, те апелираха за справедлива реабилитация на репресираните, за обезщетения на пострадалите след процеса, както и за публичен акт, с който да бъде осъдена тогавашната политика на управляващите.

    В изпълнение на своята мисия да защитава индивидуалните права на гражданите и обществения интерес, омбудсманът разпореди цялостна проверка по повдигнатите в жалбите проблеми, включително по искането за своевременно признаване на трудово-осигурителен стаж за пенсиониране на българските граждани, принудително изселени в Турция. Със свое писмо до жалбоподателите Гиньо Ганев изрази тревога от продължителното забавяне на делата, свързани с т.нар. „възродителен процес” в периода 1984 – 1989 г. и по-конкретно за работата по следствено дело № ІІ-048/1999 г. на Софийската военна окръжна прокуратура. Същевременно той очерта фактическите и правните трудности пред сформирания екип от експерти и общественици, работещ за бързото произнасяне по поставените в жалбите проблеми, което бе възприето с разбиране от ръководителите на сдруженията „Справедливост” и „Бахад”.

    „Общественото очакване за справедливост и възмездие за жертвите на този дълбоко антихуманен акт на тоталитарния режим, за посочването на конкретните извършители и за подвеждането им под наказателна отговорност не са намалели с времето” - заяви Гиньо Ганев. - ”Омбудсманът като застъпник на правата и свободите на гражданите, няма да остане безучастен към липсата на напредък в многогодишните и безрезултатни усилия на нашата държава да удовлетвори оправданите очаквания за справедливост. За съжаление, недопустимото забавяне на процедурата води до обезверяване на българските граждани към българското правосъдие и подкопава доверието им в декларираната многократно воля на управляващите политически сили и на магистратурата за скорошен справедлив завършек на този процес”.

    В хода на проверката и в рамките на своите правомощия омбудсманът предприема действия пред съответните институции от съдебната система, изпълнителната власт и политическите партии за намирането на удовлетворително решение на поставените в жалбите проблеми и ще информира обективно и цялостно обществеността за резултатите от нея.