Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Новини

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Комисията по вероизповеданията и правата на човека прие единодушно промените в Закона за омбудсмана

Комисията по вероизповеданията и правата на човека прие единодушно промените в Закона за омбудсмана
15 февруари 2018 г.

С пълно единодушие членовете на Комисията по вероизповеданията и правата на човека в Народното събрание приеха днес на второ четене промените в Закона за омбудсмана. 


Между първо и второ четене депутатите приеха две изменения. По предложение на народния представител от ПГ "БСП за България" Пенчо Милков се гласува условията и редът за обявяване на свободните длъжности и назначаването на служители в институцията да се определят в Правилника за организацията и дейността на Омбудсмана. Народният представител от ПГ „Обединени патриоти” Юлиан Ангелов внесе предложение за редакция на изречението от "Омбудсманът насърчава и защитава правата на човека и основните свободи" на "Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните свободи", което също бе прието единодушно.


Целта на промените е привеждане на Закона за омбудсмана в съответствие с най-високите световни стандарти на ООН, предвидени в Парижките принципи. Също така акредитиране с най-високия статут за правозащитна организация - статут А, което ще й даде възможност да прилага всички международни стандарти за защита правата на човека и да изпраща становища до Съвета по правата на човека. 


Законопроектът не предвижда повече правомощия на омбудсмана от тези, които са предвидени в чл. 91 а от Конституцията, в който се казва, че омбудсманът защитава всички права и свободи на гражданите, независимо от това, кой ги е нарушил.