Четвъртото издание на кампанията „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“ стартира на Благовещение с ято бели гълъби

„На днешния ден, на големия християнски празник Благовещение, заедно с лицата на компанията, с партньорите, с благословението на Негово Светейшество, даваме старт на четвъртото издание на кампанията „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“. Денят е прекрасен, слънчев, зареден с енергия, с топлина, с прераждащата сила на пролетта, което ни

виж повече >

Новини

« 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] »
Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България настоява за промени в закона за биологичното разнообразие

Омбудсманът на Република България настоява за промени в закона за биологичното разнообразие

Официалното становище на омбудсмана и препоръките на институцията бяха оповестени на широка пресконференция

09 февруари 2007 г.

    Омбудсманът Гиньо Ганев обяви днес на пресконференция, че е внесъл в Народното събрание предложение за промени в Закона за биологичното разнообразие, с които да се възстанови общественото обсъждане при обявяване на защитени зони, които да влязат в европейската екологична мрежа „Натура 2000”, както и възможността за обжалване на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяването на съответната защитена зона.

    Омбудсманът обяви публично официалното становище на институцията относно процедурата по въвеждането на екологичната мрежа „Натура 2000”. Наред с критиките към съответните компетентни органи (Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на земеделието и горите (МЗГ), в становището са изложени и конкретни препоръки на институцията на омбудсмана.

    Омбудсманът препоръчва на Министерския съвет да разглежда изграждането на екологичната мрежа „Натура 2000” като процес, а не като еднократен акт, т.е. първоначално на ЕК да бъде предложен списък на защитени зони, за които има безспорни научни данни за съхранение на приоритетни природни местообитания и видове.

    При изработването на плановете за управление и устройствените планове и проекти по „Натура 2000”, наред с научните критерии, МОСВ трябва да отчита и икономическите, социалните, културните и регионалните фактори при определяне степента на защита на биоразнообразието. Този процес трябва да протича в условията на пълна прозрачност и с привличане на утвърдени представители на научната общност.

    Последната препоръка на обществения защитник е към Министерски съвет за предприемане на действия и активизиране на започналата отскоро от страна на МОСВ и МЗГ разяснителна кампания, в която изчерпателно да бъде информирана обществеността за същността и целите на екологичната мрежа „Натура 2000”.

    „Няколкото разяснителни срещи за Натура 2000, организирани от Министерството на околната среда и водите в изпълнение на препоръките на омбудсмана - начинания, които приветстваме, за съжаление не можаха да компенсират загубеното ценно време за формирането на съзнание за съпричастност и принадлежност към екологичната мрежа. И днес много от собствениците на земи и много от местните органи на самоуправление нямат ясни отговори на въпроси като: кои територии са обхванати от екологичната мрежа „Натура 2000”; по какви критерии са включени или за изключени земите в мрежата и какви са режимите на ползване на тези земи” – се констатира още в становището.Целия текст на становището може да намерите ТУК