Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 »
Добави във Facebook

Заместник-омбудсманът присъства на откриването на поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца

Заместник-омбудсманът присъства на откриването на поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца
16 август 2018 г.

„За нас като Национален превантивен механизъм е изключително важно местонахождението на поправителния дом от гр. Бойчиновци да се премести на по-достъпно място, не само заради отдалечеността, която възпрепятстваше близките на децата, лишени от свобода да се виждат и поддържат социален контакт с тях, но и заради затруднената реинтеграция в обществото на тези непълнолетни, което допълнително ги поставя в риск.“ Това каза заместник-омбудсманът Диана Ковачева днес при официалното откриване на поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца.

       На церемонията присъстваха още заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов, Димитър Бонгалов - директор на Националния превантивен механизъм
(б.р. специализираната дирекция към институцията на омбудсмана, която осъществява наблюдение в местата за задържане и лишаване от свобода), директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Васил Миладинов, началникът на врачанския затвор Ангел Кабатлийски и др.

          Доц. Ковачева подчерта, че тази промяна е крачка в правилната посока и че така ще бъде изпълнена препоръката както на Европейския комитет за предотвратяване на наказанията
/КПИ/, така и на Националния превантивен механизъм /НПМ/, отправяни нееднократно през годините.


„Като заместник-омбудсман не мога да не съм доволна, че непълнолетните ще се помещават в отделна масивна сграда със свой двор и място за престой на открито, в реновирани стаи, както и специално изградено училище. Така държавата показва, че при желание и добра воля може да се погрижи за своите деца, тя е длъжна да го направи, но и да положи усилия за правилното им възпитание, да способства за тяхната социализация и развитие“, заяви Диана Ковачева и допълни, че новата сграда е само първата стъпка, но също толкова важно е в нея да работят компетентни служители с отношение и грижа към децата.
Тя призова още за ускореното приемане на Закона за детското правосъдие, в чието изготвяне, обществено обсъждане и представяне институцията на омбудсмана е била пряко ангажирана.


„Недопустимо е да продължава осъждането на деца за простъпки, за които никой възрастен не носи отговорност, грешка, за която непълнолетните заплащат със свободата си. Не трябва да допускаме закон от 60-те години на миналия век да определя съдбата и бъдещето на децата ни, които са като всички останали деца, но по стечение на обстоятелствата често неволни жертви на една система, която вместо да ги подкрепи, да им помогне в реинтеграцията и самоосъзнаването, ги наказва и обрича детството им зад решетки“, подчерта зам.-омбудсманът.