Омбудсманът Мая Манолова и сръбският й колега Зоран Пашалич изслушваха граждани с обща приемна в Цариброд, Сърбия

Омбудсманът Мая Манолова и сръбският й колега Зоран Пашалич днес организираха обща приемна в гр. Цариброд /Димитровград/, Сърбия, където изслушваха проблеми на наши сънародници и сръбски граждани.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова: Инвестицията в предучилищното образование е най-възвръщаемата

Омбудсманът Мая Манолова: Инвестицията в предучилищното образование е най-възвръщаемата

24 август 2018 г. 


„Инвестицията в предучилищното образование е най-възвръщаемата. Всяко правителство, всяка власт, която мисли за бъдещето на нацията би следвало да прегърне каузата за отпадане на таксите в детските градини, включително и когато става дума за отпускане на допълнителни финансови средства“. Това каза омбудсманът Мая Манолова по време на първото заседание на експертната междуведомствена работна група, организирана като продължение на кампанията „Без такса в детските градини“, която общественият защитник символично стартира на 1 юни т.г., с цел осигуряване на равен достъп до качествено образование и грижа за децата чрез стимулиране на национално отговорни политики в тази насока.

       В работната срещата участваха експерти от Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, както и представители на неправителствените организации от Тръст за социална алтернатива, Национална мрежа за децата, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“,  Сдружение „Нов път“ - Враца,  Асоциация Родители и др.        Омбудсманът акцентира, че е абсолютно убедена в справедливостта на кампанията. Тя подчерта, че това се разбира и от кметовете по места - 25 общини не събират такси от родителите, като в едни за децата от 2 до 6 години, а в други само за 5 и 6-годишните.


„Нашата задача е чрез диалог да убедим властите, че трябва да положат усилия за максимален обхват на децата в предучилищните форми и за отпадане на таксите в тях“, категорична бе Манолова. По думите й много семейства нямат финансова възможност да заплащат посещението на децата си в детските забавачки, което на по-късен етап води до тяхното отпадане и от училищната образователна система.


Евгения Волен от Тръста за социална алтернатива посочи, че 73% от родителите у нас са „за“ премахване на таксите в детските градини, като по думите й, за да се случи това ще са необходими около 60-70 млн. лв. на държавата.  


На заседанието бе решено, че междуведомствената работна група се свиква за срок от 6 месеца, през които експертите ще извършат анализи и изследвания по въпросите, свързани с отпадане на таксите в детските градини.


На следващата среща ще бъдат изслушани експертите на МОН и МФ, които ще докладват разходите от изминалата учебна година за издръжка на детските градини. Работната група ще разгледа вариантите за пълно отпадане на таксите за децата от задължителната предучилищна възраст за 5 и 6 годишните, както и остойностяване на разходите, необходими за въвеждане на задължителна детска градина за 4-годишните.