Криско, Анелия, Деси Бакърджиева, Тити и Тончо Токмакчиев раздават топъл обяд в социалната кухня на омбудсмана

Четвъртото издание на кампанията „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“ стартира с ято бели гълъби на Благовещение

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева присъства на ежегодните награди на Програма „Достъп до информация“

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева присъства на ежегодните награди на Програма „Достъп до информация“
28 септември 2018 г.

     „Познавам работата на Програма „Достъп до информация“ от много години и затова знам, защо тя е толкова успешна. Според мен, това се дължи от една страна на професионализма на колегите, които работят в нея, на всички експерти и сътрудници, но също така и на тяхното упорство – на факта, че не се отказват, когато стане трудно и когато знаят, че са в правото си.“ С тези думи заместник-омбудсманът Диана Ковачева поздрави екипа на Програма „Достъп до информация“ по повод ХVI годишни награди за принос в областта на свободата на информация, раздавани по традиция на Международния ден на правото да знам – 28 септември.

 „Като заместник-омбудсман и като човек, който е работил много дълго време в неправителствена организация, за мен е ясно, че правото на достъп до информация, правото да знаеш е свързано с ключови, базови и основни принципи, каквито са принципите на прозрачност, предсказуемост в работата на администрацията и разбира се, не на последно място – принципът за отчетност“, подчерта доц. Ковачева.


Тя обърна внимание на факта, че правото на информация е основно конституционно право на всяка човешка личност и то стои в основата и на ефективната разследваща журналистика, която дава възможност на обществото да упражнява граждански контрол върху работата на институциите у нас.


Според нея, именно защото информацията е ценна сила има толкова много опити за ограничаване на достъпа до нея  - от лица, които се опитват да я прикрият или използват за свои нелегитимни цели.


„Правото на достъп до информация е основно право, което е в основата на упражняване на други права, не случайно то е свързано и с добрата администрация, което е регламентирано  в Хартата за основните права на ЕС. Казвам го не случайно, защото омбудсманът има правомощия да се занимава и с въпросите на добра администрация и да реагира във всички случаи, когато има прояви на лоша администрация“, допълни Ковачева.
Тя съобщи още, че днес омбудсманът е сезирал Конституционния съд срещу промените в Административнопроцесуалния кодекс, които регламентират прекомерното увеличаване на таксите в касационното производство, при подаване на частни жалби и при искане за отмяна на решения, включително и такива, с които се изключва касационното обжалване в Закона за достъп до обществена информация, Закона за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца.


„По специална молба на г-жа Манолова ще припомня, че още в началото на 2016 г. омбудсманът изпрати препоръка до Министерски съвет, за присъединяването на България към Конвенцията за достъп до официални документи, но за съжаление и до този момент няма придвижване по тази линия, но това не означава, че ние ще се откажем да напомняме и препоръчваме това да се случи“, заяви Диана Ковачева.         Накрая тя поздрави всички граждани, журналисти, институции и общини, номинирани с грамота и „Златен ключ“ от Програма „Достъп до информация“, като подчерта, че добрият пример трябва да се адмирира и насърчава. 


          Програма „Достъп до информация“ раздаде награди в четири категории за поощряване активността при използване на Закона за достъп до информация и антинагради в две, съответно за възпрепятстване по ЗДОИ.

          Със „Златен ключ“ бяха отличени адвокат Мария Шаркова, Асоциация на парковете в България, Емилия Димитрова-Данкова от SevlievoOnline.com и Община Белослав.


         Почетни грамоти получиха Елена Христова, Български институт за правни инициативи, разследващата журналистка от БНТ Валя Ахчеива, сайтът „Биволъ“ и Община Белоградчик.           Антинаграда „Катинар” бе присъдена на Българска агенция по безопасност на храните, „Вързан ключ”  на Административен съд – Варна, а „Срамота“ на Министерството на правосъдието и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.