Омбудсманът Диана Ковачева се срещна с представители на Комисията по петициите към Европейския парламент и български евродепутати

Омбудсманът Диана Ковачева днес се срещна с председателя на Комисията по петициите към Европейския парламент г-жа Долорс Монсерат, нейни членове и български евродепутати. Делегацията е на посещение у нас, за да провери фактите от петиции на български граждани, сигнализирали Комисията за проблеми с ЧСИ и българското законодателство.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев поставя въпроса за необходимостта от лимити в дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ

Гиньо Ганев поставя въпроса за необходимостта от лимити в дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ

София, 08 август 2009г.

На 12 август 2009 г. (сряда), от 11:00 ч. в сградата на омбудсмана на Република България ще се проведе работна среща с представители на лечебни заведения, на синдикати в здравеопазването, на професионални и пациентски организации, на държавни институции и експерти под надслов „Необходими ли са лимити върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ”.


По повод многобройни сигнали на граждани, представители на лечебни заведения и пациентски организации омбудсманът започна проверка по собствена инициатива за въздействието върху правата на пациентите на въведените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ограничения на издаването на направления за консултации и изследвания от общопрактикуващите лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и на максималните стойности на разходите на предоставените от лечебните заведения за болнична помощ медицински услуги. Тези ограничения лишават здравноосигурените пациенти от достъп до медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване, гарантирано им по силата на чл. 52 от Конституцията на Република България.


Принципната позиция на омбудсмана е, че както действащата нормативна уредба, така и практиките в областта на здравеопазването, трябва да бъдат подлагани на непрекъснат и задълбочен анализ за въздействието им върху правата на пациентите, за да не се допусне тяхното накърняване.


Работната среща има за цел по-цялостно запознаване с посочените проблемите и очертаване на възможностите за тяхното разрешаване. Предстои изготвянето на Становище на омбудсмана относно въздействието върху правата на пациентите на въведените лимити в извънболничната и болничната медицинска помощ.