Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев поставя въпроса за необходимостта от лимити в дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ

Гиньо Ганев поставя въпроса за необходимостта от лимити в дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ

София, 08 август 2009г.

На 12 август 2009 г. (сряда), от 11:00 ч. в сградата на омбудсмана на Република България ще се проведе работна среща с представители на лечебни заведения, на синдикати в здравеопазването, на професионални и пациентски организации, на държавни институции и експерти под надслов „Необходими ли са лимити върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ”.


По повод многобройни сигнали на граждани, представители на лечебни заведения и пациентски организации омбудсманът започна проверка по собствена инициатива за въздействието върху правата на пациентите на въведените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ограничения на издаването на направления за консултации и изследвания от общопрактикуващите лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и на максималните стойности на разходите на предоставените от лечебните заведения за болнична помощ медицински услуги. Тези ограничения лишават здравноосигурените пациенти от достъп до медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване, гарантирано им по силата на чл. 52 от Конституцията на Република България.


Принципната позиция на омбудсмана е, че както действащата нормативна уредба, така и практиките в областта на здравеопазването, трябва да бъдат подлагани на непрекъснат и задълбочен анализ за въздействието им върху правата на пациентите, за да не се допусне тяхното накърняване.


Работната среща има за цел по-цялостно запознаване с посочените проблемите и очертаване на възможностите за тяхното разрешаване. Предстои изготвянето на Становище на омбудсмана относно въздействието върху правата на пациентите на въведените лимити в извънболничната и болничната медицинска помощ.