Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

« 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] »
Добави във Facebook

На втора среща при омбудсмана Мая Манолова експерти и граждани отново търсиха решение на проблемите с мръсния въздух

На втора среща при омбудсмана Мая Манолова експерти и граждани отново търсиха решение на проблемите с мръсния въздух
25 февруари 2019 г.

На втора среща днес при омбудсмана Мая Манолова експерти и граждани отново потърсиха решение на проблемите за подобряване качеството на атмосферния въздух.


Всяка от отговорните институции трябваше да отчете какви действия е предприела и какви са конкретните резултати за преодоляване на замърсяването с фини прахови частици.


Припомняме, че първата тематична среща се състоя на 24 януари т.г. по повод десетките жалби на граждани от цялата страна, сред които най-голям брой от жители на столицата – от кв. „Красна поляна“, кв. „Овча купел“, кв. „Западен парк“, район „Надежда“. Хората поискаха институциите да поемат ясни ангажименти за справяне с наднорменото замърсяване на въздуха. Те настояха за създаването на специална междуведомствена комисия, с изрично изискване в нея да участват и представители на гражданското общество, която не само да анализира проблема и начертае мерки, но и да оказва контрол за прилагането им.


 „Ясно е, че въпросът за чистотата на въздуха отдавна не е национален въпрос, той е местен, но е и общоевропейски, международен проблем. За нас  като част от региона на Европа важно значение имат политиките на ЕС и законодателството на ЕС, което регулира въпросите, свързани със замърсяването на въздуха“, каза заместник-омбудсманът Диана Ковачева при откриване на срещата.


В нея участваха представители на всички отговорни по проблема институции – Столична община, министерствата на околната среда и водите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на земеделието, храните и горите, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, Национален институт по метеорология и хидрология, Химикотехнологичен и металургичен университет, заинтересовани граждани и неправителствени организации.


Доц. Ковачева подчерта, че страната ни има ангажимент да участва в разработването на политики за подобряване качеството на въздуха, който дишаме, като осигури високи стандарти за тяхното спазване, включително да не допуска да бъде санкционирана за неизпълнение на законодателството на ЕС, а когато е санкционирана да отстрани нарушенията си.


„Всички тези задължения, разбира се, не могат да бъдат по-важни от ангажимента на всяка държава – да се грижи за живота и здравето на своите граждани и да не нарушава техните основни права, сред които са правото на живот и правото на чиста и здравословна среда на живот“, посочи доц. Диана Ковачева.


Гражданите благодариха на институцията на омбудсмана, защото поставя на обсъждане техните проблеми и изисква отговори на поставените от тях въпроси.


На дискусията страна ясно, че Столична община подготвя обществена поръчка за закупуване на 22 бр. измервателни сензори, но притесненията на хората са, доколко ще бъдат ефикасни измерванията, тъй като те все още не са оторизирани за легитимно измерване на въздуха.
Ивайло Попов от Екологично сдружение „За земята“ подчерта, че Изпълнителната агенция по околна среда отказва достъп до информация по ЗДОИ за данните от замърсяването на въздуха. Според него те трябва да бъдат обществено достъпни на сайта на агенцията, затова са завели дело и ще ги изискат по съдебен ред. 


Гражданските организации посочиха, че е необходимо въвеждането на механизъм за контрол на МПС-тата между два технически прегледа и поискаха възможност те да подават сигнали за движещите се автомобили с информация за техния регистрационен номер.


Десислава Малинова от ИК „Красна поляна“ настоя горенето на отпадъци да стане основание за прекратяване на договор за наем при настаняване в общински жилища.


След близо 2,5 часа разискване омбудсманът Мая Манолова насрочи трета тематична среща, която ще се състои на 15 април 2019 г. от 14.00 ч.