Доц. д-р Диана Ковачева: Приоритетите на омбудсмана са ясни и те се поставят от гражданите

„Приоритетите на омбудсмана са ясни и те се поставят от гражданите. Те определят по кои въпроси трябва да се работи - това не е личен избор на омбудсмана“, заяви в предаването „Европа тази сутрин“ на телевизия „Европа“ омбудсманът Диана Ковачева.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова: „Топлофикация София“ печели много добре като адвокатска кантора

Омбудсманът Мая Манолова: „Топлофикация София“  печели много добре като адвокатска кантора12 март 2019 г.

            Видео от брифинга тук: https://youtu.be/KC6Lmgrt3Zo


Омбудсманът Мая Манолова съобщи колко милиона е събрала „Топлофикация София“ ЕАД от юрисконсултски хонорари и колко е платило дружеството на адвокатски кантори през 2015 г. След близо три годишна сага, след като на 25 февруари Манолова окончателно осъди „Топлофикация“, на 11 март т.г. общественият защитник най-сетне получи информацията по ЗДОИ,  която ръководството отказваше да предостави, а именно – колко са събраните юрисконстултски възнаграждения през 2015 г. чрез започнати дела срещу 21 хиляди столичани и за какво са похарчени. В тези производства дружеството е искало минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител и 300 лева по исково производство.


„За съжаление отговорите на основните въпроси, които зададохме през 2016 г., предоставени от изпълнителния директор, се разминават с официалната информация от други официални документи, изходящи от „Топлофикация София“, констатира омбудсманът и предостави за справка на журналистите Годишния доклад на „Топлофикация“ за 2015 г., Годишния счетоводен отчет на „Топлофикация“ за 2015 г., както и доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2014 г. и 2015 г., които съдържат данни относно въпросите, зададени от Манолова.


Омбудсманът направи съпоставка с броя на образуваните от „Топлофикация“ през 2015 г. съдебни и изпълнителни дела срещу нейни клиенти.


„Според отговор на „Топлофикация София“ през 2015 г. са заведени 17 555 заповедни производства, 5 051 искови и 6 226 изпълнителни дела или общо 28 832 дела. Според Годишния отчет на „Топлофикация“ за 2015 г. делата са 15 362 заповедни, 5 051 искови и 6 900 изпълнителни - общо 27 313, което прави разлика от 1 519 дела“, категорична бе Мая Манолова.


Тя заяви, че взима за верен отговора, който е дал изпълнителният директор на дружеството до нея по ЗДОИ.


„Пресмятаме какви хонорари е поискала „Топлофикация“ от всички заведени дела през 2015 г. Практиката на дружеството е ясна и константна – искат се юрисконсултски възнаграждения и пред съдебни инстанции, и в изпълнителното производство и се присъждат минималните такива за 2015 г.“, обясни омбудсманът.
Общественият защитник изчисли, че само от заведените производства - 17 555, с минимално юрисконсултско възнаграждение от 300 лв. „Топлофикация“ е поискала сумата от 5 266 500 лв., а от 5 051 искови дела с минимум 300 лв. – сумата от 1 515 300 лв. От образуваните изпълнителни дела, които са 6 226, с 350 лв. минимум юрисконсултско възнаграждение - сумата става 2 179 100 лв. Така от всички дела дружеството монополист претендира общо 8 960 900 лв.
„Според „Топлофикация“ обаче присъдените юрисконсултски възнаграждения за всичките 28 832 дела са 4 232 303 лв., което е наполовина от това, което със сигурност е поискано по делата от 2015 г.“, каза омбудсманът.


        За справка Манолова отбеляза, че през 2016 г. дружеството има присъдени  10 224 000 лв. юрисконсултски възнаграждения, а през 2017 г. сумата достига почти 12 млн. лв. - 11 844 000 лв.


„На този фон абсолютно не е ясно, защо в касата на дружеството, според отговора на „Топлофикация“ на Въпрос № 2, през 2015 г., от присъдените според отчета 6 115 000, са постъпили само 2 236 825 лв.“, отбеляза омбудсманът и допълни, че този въпрос е изключително важен и следва да бъде подложен на допълнителен анализ и допълнително искане на информация.
Мая Манолова подчерта, че има разминаване и в отговора на Въпрос № 3, според който в дружеството през 2015 г., са работили едва 19 юрисконсулти, получили възнаграждение в размер на 269 608 лв.


„Обаче според доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2014 г. и 2015 г. в дирекция „Правна“ на дружеството са работили, ние ги изчислихме, средномесечно по 54 души, като през месеците май и юни в „Правна“ дирекция са работили 67 души, които са получили възнаграждение в размер на близо 800 000 лв. Тези 800 000 лв. се плащат от столичани, тъй като се включват в техните сметки за парно, плюс осигуровките за тази сума“, подчерта общественият защитник.


Тя акцентира още, че освен това дружеството е сключило 8 договора с адвокатски кантори за 2 245 401 лв. за защита по 7 дела и то при положение, че имат 67 души в правната дирекция.


„Изводът е един, че „Топлофикация“ печели много добре на гърба на столичани чрез хонорари на юристи, че работи много добре като правна кантора“, обобщи Манолова и допълни, че най-ниската загубата на дружеството е от 32 млн. лв. , но в същото време от бизнес плана на монополиста, одобрен от Столичния общински съвет, става ясно, че през тази година заплатите там ще нараснат с до 19%.


В заключение Манолова беше категорична, че ще поиска нова обществена информация от „Топлофикация София“ за заповедните, искови и изпълнителни производства за 2016, 2017 и 2018 години, както и за присъдените суми за разноски, постъпили в касата на дружеството.


Освен това тя ще сезира и Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши пълна проверка и изрази готовност да събере допълнителна информация дори през Инспектората на Министерство на правосъдието.


Другият въпрос, на който Манолова обърна внимание, беше т. нар. такса „сградна инсталация“ като призова министъра на енергетиката Теменужка Петкова за промяна на формулата за изчисляването й, отменена от съда като неясна и неразбираема.
Въпросите на омбудсмана и отговорите от „Топлофикация София“ ЕАД тук