Омбудсманът Диана Ковачева поиска да отпаднат таксите за частните детски градини в периода на извънредното положение

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Българската асоциция на частните училища г-жа Мария Каменова, в която настоява в периода на извънредното положение да се намалят или напълно отпаднат таксите, които родителите плащат за частни детски градини. Пълното отпадане на таксите да важи за семейства, които са останали без доход

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев се самосезира и образува проверка по извършени замени на държавни земи и гори

Омбудсманът Гиньо Ганев се самосезира и образува проверка по извършени замени на държавни земи и гори
София, 19 октомври 2006 г.

    Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил връчи лично на омбудсмана на Република България Гиньо Ганев пълния списък с физически и юридически лица, извършили замени на държавни земи и гори от Държавния горски фонд за периода 2002-2006 г. През седмицата по повод множество жалби и сигнали на граждани омбудсманът поиска от министъра на земеделието и горите да предостави незабавно на институцията и на широката общественост тази информация, тъй като в общественото мнение има съмнения за допусната корупционна практика и липса на прозрачност при извършване на замените.

    „Обстоятелството, че министър Кабил се отзова на обществената потребност и на моето искане да предостави този списък, е знак, че в правителството има воля да бъде зачитан общественият интерес, а не само буквата на закона. Това показва, че по пътя на конструктивния диалог между гражданското общество и държавните институции, с посредничеството на омбудсмана, могат да бъдат решени важни обществени проблеми.

    Предстои пълна проверка около целесъобразността на извършените замени. Резултатите от нея ще бъдат оповестени публично, каквато е традиционната практика на институцията на омбудсмана”, заяви след срещата Гиньо Ганев.
На базата на предоставената днес информация омбудсманът на Република България се самосезира, като образува проверка относно "спазването на закона и защитата на обществения интерес при извършването на замени на земи и гори от Държавния горски фонд с частни фирми и лица".

    Специален акцент в проверката ще бъдат случаите, когато държавни земи и гори в територии с повишен инвестиционен интерес са заменяни за земи и гори в други неатрактивни от инвестиционна гледна точка части на страната. За целта омбудсманът създава експертна група с участието не само на членове на своя екип, но и на външни специалисти и представители на обществеността.