След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 »
Добави във Facebook

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева пред гръцки делегати: Балканската мрежа на омбудсманите е и инструмент срещу насилието и трафика на жени

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева пред гръцки делегати:  Балканската мрежа на омбудсманите е и инструмент срещу насилието и трафика на жени
27 май 2019 г.

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева бе домакин днес на работна среща в институцията на обществения защитник с участието на гръцки делегати, представляващи сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“, Национален секретариат по равнопоставеност към Министерството на вътрешните работи на южната ни съседка, Национален център за изследване на равнопоставеността и  Асоциация „Диотима“ – Република Гърция.


Визитата им е по повод реализиране на международен проект под наслов „Сървайвър“, ръководен от организацията International Rescue Committee, създаден с цел сътрудничество и превенция на насилието, обмяната на опит и добри практики за популяризиране на горещите линии за подаване на сигнали, оказване на помощ на жертвите, претърпели насилие, включително предоставяне на убежище на бежанци, търсещи закрила.
На срещата доц. Ковачева разказа на своите гости, че създадената в края на м.г. по инициатива на българския омбудсман Мая Манолова Балканска мрежа на омбудсманите предоставя възможност за обсъждане на проблемни казуси и е още един инструмент за решаване на транснационални случаи при насилие, основано на пола и при трафик на жени.


Заместник-омбудсманът информира, че през 2016 г. в България е приет закон за равнопоставенотста на жените и мъжете, който остава само на хартия, тъй като реално не прилага конкретни мерки за подкрепа примерно на жените на работното им място, да могат да съчетават семейните си ангажименти с трудовите, включително и за равно заплащане.


Тя акцентира, че институцията на омбудсмана през годините е била изключително активна и е отправяла многобройни препоръки за защита правата на жертвите на насилие. По думите й институциите у нас не са ангажирани в достатъчна степен с превенцията на домашното насилие, липсват кризисни центрове за подкрепа на жените, жертви на насилие. Заместник-омбудсманът обърна внимание, че в столицата има само един такъв център с 8 места, а в цялата страна те са общо под 30. Според Ковачева това е голям проблем, защото жените, жертви на насилие, се страхуват да говорят, не напускат жилището на насилника, често са зависими, нямат пари, ето защо е необходимо да се повиши информираността сред обществеността, да се създаде среда за нетърпимост към насилието и агресията. Тя посочи, че е необходимо работещо законодателство за бързо и справедливо наказание на всички насилници, което да действа и превантивно.
По време на разговора Диана Ковачева обърна още внимание на образованието като превенция на насилието и ранните детски бракове, особено сред ромската общност. Тя подчерта, че институцията подкрепя връщането на децата в училище и разказа, че институцията е стартирала кампания за отпадане на таксите в детските градини и повишаване на обхвата на децата в предучилищните форми чрез подкрепа на семействата.


Гостите попитаха дали в институцията на омбудсмана има постъпили сигнали за насилие над жени – мигрантки. Доц. Ковачева отговори, че няма такива жалби, но омбудсманът в качеството му на Национален превантивен механизъм /дирекция, която наблюдава месата за лишени от свобода/ извършва проверки във всички бежански центрове, където експертите лице в лице разговарят с чужденците там, които не желаят да остават у нас, защото България е само транзитна страна в тяхната крайната цел – достигане до Западна Европа, често пъти Германия, Франция. 


Заместник-омбудсманът подчерта, че институцията е изготвила и внесла в НС специален доклад за непридружените деца – бежанци с основна препоръка обособяване на защитено пространство за такива деца, в което те да имат достъп до образование и здравеопазване. Ковачева каза, че се очаква първата у нас такава сигурна зона да бъде открита в най-скоро време.


Утре гръцката делегация ще посети на място РПЦ-София, кв. „Военна рампа“, където ще се запознае с организацията и условията на живот на децата и жените-чужденци, търсещи закрила.