Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

На среща с омбудсмана адвокати поискаха нов Закон за адвокатурата

На среща с омбудсмана адвокати поискаха нов Закон за адвокатурата
31 май 2019 г.

Омбудсманът Мая Манолова проведе втора работна среща с адвокати, членове на Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/. Те я запознаха с проблемите при упражняване на професията, които пряко се отразяват и върху защитата на правата на техните клиенти.


Адвокатите поставиха като основна тема пред Манолова и екипа й необходимостта от приемането на нов Закон за адвокатурата, който да отстрани съществуващите с години проблеми след приемането му през 2004 г. и поискаха новия законопроект да бъде широко обсъден и припознат от адвокатската гилдия.


В рамките на срещата адвокатите акцентираха върху редица противоречия на сега действащия закон с Конституцията и с правото на Европейския съюз, между които:

-      Липсата на съдебен контрол върху дисциплинарните производства срещу редови адвокати;


-      Липсата на съдебен контрол върху актове на Висшия адвокатски съвет;


-      Наличието на обща забрана за реклама на дейността на адвокатите;


-     Липсата на възможност за избор на ръководните органи на адвокатурата по електронен път на принципа „един адвокат, един глас“;


-     Необходимостта от повишаване на прозрачността при вземането на решения от ръководните органи на адвокатурата.


Адвокатите изтъкнаха още, че всички тези проблеми са в противоречие с утвърдената практика на Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека, Хартата за основните права на ЕС и дават основание за сезиране на Конституционния съд. Беше обърнато внимание, че страната ни е заплашена от наказателна процедура за нарушаване правото на ЕС, именно поради липсата в българския закон на право на достъп до правосъдие на редовите адвокати при защитата на техните права.


Посочените несъвършенства на Закона за адвокатурата водят до сериозни  нарушения на правата на адвокатите, а от там и на правата на гражданите, които те защитават, категорични бяха адвокатите на срещата. Омбудсманът пое ангажимент да предприеме конкретни мерки за решаване на поставените проблеми, включително и чрез сезиране на Конституционния съд.