След три препоръки на омбудсмана гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник най-сетне ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Авариите оставиха хората без парно и топла вода в редица райони на града през

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

На среща с омбудсмана адвокати поискаха нов Закон за адвокатурата

На среща с омбудсмана адвокати поискаха нов Закон за адвокатурата
31 май 2019 г.

Омбудсманът Мая Манолова проведе втора работна среща с адвокати, членове на Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/. Те я запознаха с проблемите при упражняване на професията, които пряко се отразяват и върху защитата на правата на техните клиенти.


Адвокатите поставиха като основна тема пред Манолова и екипа й необходимостта от приемането на нов Закон за адвокатурата, който да отстрани съществуващите с години проблеми след приемането му през 2004 г. и поискаха новия законопроект да бъде широко обсъден и припознат от адвокатската гилдия.


В рамките на срещата адвокатите акцентираха върху редица противоречия на сега действащия закон с Конституцията и с правото на Европейския съюз, между които:

-      Липсата на съдебен контрол върху дисциплинарните производства срещу редови адвокати;


-      Липсата на съдебен контрол върху актове на Висшия адвокатски съвет;


-      Наличието на обща забрана за реклама на дейността на адвокатите;


-     Липсата на възможност за избор на ръководните органи на адвокатурата по електронен път на принципа „един адвокат, един глас“;


-     Необходимостта от повишаване на прозрачността при вземането на решения от ръководните органи на адвокатурата.


Адвокатите изтъкнаха още, че всички тези проблеми са в противоречие с утвърдената практика на Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека, Хартата за основните права на ЕС и дават основание за сезиране на Конституционния съд. Беше обърнато внимание, че страната ни е заплашена от наказателна процедура за нарушаване правото на ЕС, именно поради липсата в българския закон на право на достъп до правосъдие на редовите адвокати при защитата на техните права.


Посочените несъвършенства на Закона за адвокатурата водят до сериозни  нарушения на правата на адвокатите, а от там и на правата на гражданите, които те защитават, категорични бяха адвокатите на срещата. Омбудсманът пое ангажимент да предприеме конкретни мерки за решаване на поставените проблеми, включително и чрез сезиране на Конституционния съд.