Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение

Списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение
4 юни 2019 г.

В съответствие с изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания Комисията, създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България, публикува на интернет страницата на институцията на омбудсмана на Република България – www.ombudsman.bg, списък със заявилите участие в избора организации и списък на предлаганите кандидати за членове на Съвета за наблюдение.


Списъците са подредени по азбучен ред и могат да бъдат прочетени:


Списък с организации


Списък с кандидати за членове


След извършените проверки и проведените две заседания Комисията реши да допусне всички организации и номинирани кандидати, подали документи в законоустановените срокове, в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение.


Пълният текст на протоколите може да бъде намерен:


Протокол 1


Протокол 2


Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания в срок до 3 работни дни от публикуване на списъците по ал. 1 (не по-късно от 7 юни 2019 г.) заявителите могат да правят писмени искания за:


1. Отстраняване на недопускане/невключване на организация в списъците с организации, заявили участие в избора, или на предлагани кандидати;


2. Отстраняване на грешки или непълноти, допуснати при изписване на изискуемите реквизити по чл. 4, ал. 2.