Омбудсманът Диана Ковачева към „ВиК“ Хасково: Не вдигайте цената на водата

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Хасково инж. Тодор Марков, в която изрично настоя утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-високи цени на водата в региона да не се прилагат. От 1 август 2020 г. регулаторът повиши с 50 стотинки цената на водата за питейно-битови нужди, което я напр

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение

Списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение
4 юни 2019 г.

В съответствие с изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания Комисията, създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България, публикува на интернет страницата на институцията на омбудсмана на Република България – www.ombudsman.bg, списък със заявилите участие в избора организации и списък на предлаганите кандидати за членове на Съвета за наблюдение.


Списъците са подредени по азбучен ред и могат да бъдат прочетени:


Списък с организации


Списък с кандидати за членове


След извършените проверки и проведените две заседания Комисията реши да допусне всички организации и номинирани кандидати, подали документи в законоустановените срокове, в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение.


Пълният текст на протоколите може да бъде намерен:


Протокол 1


Протокол 2


Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания в срок до 3 работни дни от публикуване на списъците по ал. 1 (не по-късно от 7 юни 2019 г.) заявителите могат да правят писмени искания за:


1. Отстраняване на недопускане/невключване на организация в списъците с организации, заявили участие в избора, или на предлагани кандидати;


2. Отстраняване на грешки или непълноти, допуснати при изписване на изискуемите реквизити по чл. 4, ал. 2.