След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Покана за участие в преброяването на гласовете за избор на членове на НПО в Съвета за наблюдение

Покана за участие в преброяването на гласовете за избор на членове на НПО в Съвета за наблюдение
24 юни 2019 г.

Омбудсманът Мая Манолова, като председател на Съвета за наблюдение, кани на публично заседание на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение.Събитието ще се проведе на 28 юни 2019 г., петък, от 10.00 часа в заседателната зала в институцията на омбудсмана - гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22.


На заседанието ще бъдат преброени гласовете от проведеното гласуване за избор на четиримата членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение и ще бъдат обявени резултатите.При равен брой гласове за съответни кандидати ще се проведе процедура по определяне на кандидатите чрез теглене на публичен жребий.


На заседанието могат да присъстват допуснатите до гласуване в процедурата организации, номинираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.