Омбудсманът настоя за по-справедлива оценка от ТЕЛК и НЕЛК

Омбудсманът Диана Ковачева написа становище и препоръка до новия министър на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов във връзка с проблемите на гражданите с медицинската експертиза. Омбудсманът акцентира върху факта, че общият брой на жалбите до институцията по тази тема през 2019 г. е с 81% повече спрямо сигналите от предходни години.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова с препоръка до отговорните институции за нормативни промени и мерки срещу презастрояването и за приключване на поземлената реституция

Омбудсманът Мая Манолова с препоръка до отговорните институции за нормативни промени и мерки срещу презастрояването и за приключване на поземлената реституция
13 август 2019 г.

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, премиера Бойко Борисов, министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, кмета на София Йорданка Фандъкова и председателя на СОС Елен Герджиков. В нея тя настоява за предприемане на законодателни промени и конкретни мерки за защита правото на гражданите да живеят в благоприятна и здравословна жизнена среда, както и за зачитане правото им на собственост върху поземлени имоти, възстановени съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


 Повод за препоръката станаха протестните действия на гражданските инициативи от редица столични квартали, които се обърнаха за съдействие към омбудсмана с настояване за обезщетяването им като собственици с възстановени имоти, както и за спиране на презастрояването, изграждане на повече детски площадки и зелени площи за децата им.

            Манолова се ангажира да събере страните на едно място и заедно да намерят пресечната точка между правото на гражданите да живеят в благоприятна и зелена околна среда и правото им да се възползват от своята собственост. Омбудсманът организира в институцията две срещи с представители на гражданските инициативи /29 юли и 8 август 2019 г./, на които бяха направени и обсъдени техните конкретни предложения.


„Гражданите не приемат да бъдат противопоставяни едни на други поради градоустройствени решения, които еднакво не са съобразени с конституционните гаранции за основните права и настояват за предприемането на адекватни нормативни промени и организационни мерки, които да предотвратят задълбочаване на конфликта. Именно тяхното забавяне в продължение на десетилетия води до излишна конфронтация между групите жители и в крайна сметка до влошаване на качеството на живот в столицата“, пише омбудсманът в препоръката си.


Тя предлага конкретни мерки за довършване на поземлената реституция и настоява за краен срок за приключването й, анализ на проблемните имоти и справедливо обезщетение на собствениците.


 „За целта трябва да се осигури резерв от съществуващите подходящи за обезщетение имоти – общинска и държавна собственост, като се ограничи разпореждането с тях за други цели, за определен период до приключването на обезщетяването. Предлагам да се обсъди и създаването на Национален фонд за обезщетяване на собствениците на реституирани имоти, които не могат да им бъдат върнати, по-специално поради това че попадат на територията на съществуващи жилищни комплекси или в обхвата на отреждане по градоустройствени планове, за което се предвижда отчуждаване, одобрени след възстановяване на собствеността“, дава решение на проблема Мая Манолова.


Тя предлага още намаляване на сроковете за провеждане на отчуждително-обезщетителни процедури, съразмерност на намесата в правото на собственост и преразглеждане на практиката за начисляване на местен данък и такса смет за имоти с непроменено предназначение.


Обособяване на „междублоковите пространства“ като публична общинска собственост е друга мярка, която препоръчва омбудсманът, както и разширяване на участието на засегнати граждани при приемане на градоустройствени решения.


Препоръката тук