Омбудсманът Диана Ковачева пита ВСС кога ще заработи електронното правосъдие

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев с питане на какъв етап е процесът по въвеждане на електронното правосъдие у нас и кога то ще заработи на пълен капацитет.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева обсъди насилието над жени със Специалния докладчик на ООН по темата

Омбудсманът Диана Ковачева обсъди насилието над жени със Специалния докладчик на ООН по темата
14 октомври 2019 г.

Омбудсманът Диана Ковачева прие днес в институцията Специалния докладчик на ООН за насилието срещу жени – Дубравка Шимонович, която е на посещение у нас, за да се запознае със системата за превенция и противодействие на насилието над жени и деца в България.


В рамките на една седмица тя ще се срещне с представители на правителството, законодателната и съдебната власт, както и с неправителствени организации, след което ще изготви доклад за страната ни.


 Общественият защитник запозна докладчика с дейността на омбудсмана и с препоръките за преодоляване на насилието над жени и деца. В контекста на придобития статут "А" на институцията тя изтъкна, че е необходимо създаването на национален координационен механизъм, който да подобри междуинституционалната работа с жертвите на престъпления и домашно насилие.


„Според публични данни през 2018 г. 33 жени са убити от интимните си партньори. Това означава средно по около 3 жени на месец“, информира Ковачева и допълни, че кризисните центрове за пострадали са общо 13 в цялата страна, като в двумилионна София има само два - един за жени и друг за жени и деца. Тя подчерта, че нееднократно институцията на обществения защитник е препоръчвала създаването на кризисни центрове във всеки областен град.


Омбудсманът посочи още, че в България липсва интегрирана база данни за случаите на домашно насилие и обърна внимание на факта, че по-активни в работата с превенцията на домашното насилие са предимно неправителствените организации.


Специалният докладчик препоръча изготвяне на цялостен анализ с  данни за убийствата в три групи - извършени от партньор, от членове на семейството и от лица, без родствена връзка, който да послужи като основа за преодоляване на системните празноти.


Доц. Ковачева подчерта още, че е нужен холистичен подход, който да включва превенция, осведоменост, обучение на професионалисти за разпознаване и докладване, терапевтични програми за пострадали от домашно насилие и образователната система, която да разпознава проблема.На срещата стана ясно още, че Шимонович ще посети затвора в Сливен, който е единственият у нас за жени, лишени от свобода. В тази връзка омбудсманът я информира, че миналата седмица е била на място, където е констатирала, че въпреки значителното подобряване на условията за живот там има редица системни проблеми, включително недобро качество на медицинското обслужване и недостатъчност на работните места.


Диана Ковачева обърна специално внимание на високия процент затворнички с психични проблеми и на тяхната ресоциализиция, като наблегна, че след изтърпяване на наказанието си те няма къде да отидат, поради липса на социални услуги.


На срещата бяха обсъдени и въпросите за социалното изключване на ромските жени и момичета, достъпът им до образование и възможностите за интеграция в обществото.


Общественият защитник информира докладчика, че по нейна инициатива институцията е включена в работна група в МП за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, чиято цел е оптимизиране на производството за налагане на мерки за защита от домашно насилие в посока на бързина и ефективно правоприлагане.