Омбудсманът Диана Ковачева пита ВСС кога ще заработи електронното правосъдие

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев с питане на какъв етап е процесът по въвеждане на електронното правосъдие у нас и кога то ще заработи на пълен капацитет.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Съветът за наблюдение за правата на хората с увреждания проведе първо работно заседание

Съветът за наблюдение за правата на хората с увреждания проведе първо работно заседание
21 октомври 2019 г.

Доц. Диана Ковачева свика първото редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания.


Припомняме, че омбудсманът е председател на мониторинговия орган, който по силата на Закона за хората с уврежданията /ЗХУ/ има за задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.


Членовете на Съвета обсъдиха и приеха Правилник за дейността и организацията на работа му, както и Годишна програма.


В заседанието участваха зам.-председателят на новия орган Ива Поповска и членовете -  доц. Баки Хюсеинов -  зам.-председател на КЗД, Петър Кичашки от КЗД, доц. Стоян Ставру от БАН и представителите на гражданското общество Весела Одажиева и Васил Долапчиев.
Омбудсманът Диана Ковачева пое ангажимент да инициира работна среща с представители на Агенцията на ЕС за основните права /ФРА/, на която те ще представят съществуващите добри практики за наблюдение по прилагане на Конвенцията. Освен това ще потърси съдействието им и за изработване на методология за осъществяване на периодичен преглед и за оценка на съществуващата нормативна уредба по правата на хората с увреждания у нас.


Накрая единодушно се взе решение следващото редовно заседание на Съвета да се проведе на 23 януари 2020 г., от 11 часа.


Протокол от Заседание на Съвета от 21 октомври 2019 г. тукПравилник за организацията и дейността на Съвета тук


Годишна програма на Съвета тук