Омбудсманът Диана Ковачева внесе в парламента Годишния доклад за 2019 г. на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева днес внесе в Народното събрание Годишния доклад за дейността на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът настоява България да ратифицира Конвенцията за достъп до официални документи

Омбудсманът настоява България да ратифицира Конвенцията за достъп до официални документи
24 октомври 2019 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева да предложи на Министерски съвет страната ни да ратифицира първия в света правнозадължителен документ, който гарантира достъпа до информация - Конвенцията за достъп до официални документи.


Въпросният документ е приет от Съвета на Европа още през 2008 г. и до момента е подписан от 17 държави и ратифициран от 9, като влизането му в сила ще стане едва след като бъде ратифициран общо от 10 държави. Диана Ковачева обръща внимание, че на този етап България дори не е сред подписалите го страни.


„Конвенцията представлява минимален стандарт за достъпа до официални документи и не е пречка националните закони да предвидят по-широк достъп до такива. Тъй като българското законодателство съответства на нейните стандарти, присъединяването на страната ни към нея не е обвързано с изменения в законодателството“, пише в препоръката си омбудсманът.


Доц. Ковачева подчертава, че след приемане на нашия Закон за достъп до обществена информация през 2000 г., за близо 20-те години на неговото прилагане, исканията за достъп са над 200 000 – подадени до институциите от гражданите, бизнеса, неправителствените организации и журналистите.


Омбудсманът обръща внимание още на факта, че започването на процедура за присъединяване на страната ни е включена и във Втория план за действие на Република България по инициативата „Партньорство за открито управление“ със срок на изпълнение 2016 г.


В препоръката си доц. Ковачева подчертава, че България е свързана исторически с развитието на правото на достъп до информация в глобален план, тъй като по инициатива на „Програма Достъп до информация“ бе създаден Международният ден на правото да знам, официално признат от ЮНЕСКО през 2016 г. и от Общото събрание на ООН на 15 октомври т.г. като Международен ден на всеобщия достъп до информация.


„Правото на достъп до официални документи е съществено за упражняването на основните права на човека. То укрепва легитимността на публичните институции в очите на обществото и доверието в тях“, пише още Ковачева. 


Според нея присъединяването към Конвенцията ще демонстрира от една страна политическа воля за спазване на принципите на откритост и публичност, които стоят в основата на доброто управление, а от друга ще повиши престижа на страната ни в международен план, като ни направи 10-ата страна ратифицирала документа. Така Конвенцията ще влезе в сила, благодарение ратификацията от България.

           Преропъката тук