Депутатите приеха в пленарна зала доклада на Омбудсмана за дейността на институцията през 2019 г.

Доц. Диана Ковачева: Само за 2 месеца на COVOD-19 жалбите скочиха с 30%

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Препоръка на омбудсмана Диана Ковачева до социалния министър за втория стълб на пенсионното осигуряване

Препоръка на омбудсмана Диана  Ковачева до социалния министър за втория стълб на пенсионното осигуряване
19 ноември 2019 г.


 


В началото на месец ноември представихте на кръгла маса проект за промени в Кодекса за социално осигуряване за усъвършенстване на фазата на изплащане на пенсии от втория пенсионен стълб. Смятам, че предложените промени са навременни и изключително необходими, предвид важността на въпроса и наближаващия момент, в който първите осигурени лица в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) ще придобият право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, а именно – 2021 г. за жените и 2024 г. за мъжете.


Разбирам и отчитам положения от междуведомствена работна група към МТСП труд по изготвяне на проекта на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Изнесените на кръглата маса предложения за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване дават яснота на голяма част от възникналите проблеми.


Възползвам се от случая да доведа до знанието Ви въпроси, които граждани, поставят в свои жалби до омбудсмана. Смятам че те могат да Ви бъдат полезни при вземане на окончателни решения по поставените проблеми.


Мнението ми като обществен защитник е, че не бива да се допуска противопоставяне между първия и втория стълб на осигуряване.


Наред с това е изключително важно да се гарантира прозрачност на информацията, така че всяко осигурено лице по всяко време да има достъп до данните за натрупаните по личната му партида средства Удачно е да се обмисли и възможност за ефективен контрол върху средствата, които се разпределят от частните фондове.


Намирам, че така ще се гарантира доверието на гражданите в пенсионната система.


Анализът на жалбите показва, че е добре да бъдат обсъдени и следните възможни решения:


- изплащането на добавката към пенсията по ДЗПО да се извършва при навършване на изискуемата възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, без изискването за осигурителен стаж;


 - при изплащане на пенсията от втория стълб е  удачно на осигурените лица да бъде предоставен избор за един от възможните три варианта, а не размерът на натрупаните средства по партидата да определя съответния за тях вариант за изплащане;  


- да се регламентира, че пенсионно осигурителните дружества (ПОД) няма да събират допълнителни такси или комисионни с оглед извършване на ежемесечното плащане на „втората“ пенсия, тъй като срещу превода на тези вноски не стои предоставяне на никаква конкретна услуга от страна на ПОД.


Според мен от ключово значение за отчитане на интересите на гражданите е широката обществена дискусия, в която да бъдат обсъдени всички възможни решения и да бъдат преодолени възникналите неясноти по темата. Така гражданите ще бъдат максимално информирани за своите правни възможности относно т.нар. втора пенсия по Втория стълб на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и правата им ще бъдат ефективно защитени.