Омбудсманът Диана Ковачева пита ВСС кога ще заработи електронното правосъдие

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев с питане на какъв етап е процесът по въвеждане на електронното правосъдие у нас и кога то ще заработи на пълен капацитет.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева на форум за 10-годишнината от приемането на Хартата на ЕС: Гражданите не познават правата си и това е тревожно

Омбудсманът Диана Ковачева на форум за 10-годишнината от приемането на Хартата на ЕС: Гражданите не познават правата си и това е тревожно
22 ноември 2019 г.

   Видео от изказването тук: https://www.youtube.com/watch?v=lXOPd4KV9Vc


„Хартата на ЕС е правозащитен акт от ново поколение – първият, създаден през XXI век. Тя поставя защитата на правата на човека в сърцето на ЕС - там където винаги са били и изпълва със съдържание онази част от чл. 2 от ДЕС, която посочва сред целите на Съюза - правовата държава и зачитането правата на човека.“ Това каза омбудсманът Диана Ковачева на форум, организиран от конституционния съдия проф. Атанас Семов във връзка с прилагането на Хартата на основните права на ЕС в държавите-членки и 10-годишнината от нейното приемане.


Омбудсманът цитира статистика на „Евробарометър“, според която 42% от анкетираните не са чували за Хартата на ЕС, а само едва 12% знаят какво представлява тя, но добави, че въпреки това гражданите усещат, когато правата им биват нарушавани.


„Като омбудсман, като човек, който всеки ден се среща с хората в приемната на институцията, мога да потвърдя, че това е така, хората реагират, когато правата им са нарушени, когато са жертва на несправедливо отношение, независимо, че не знаят, че даденото право е разписано в Хартата на ЕС и те имат абсолютно основание да търсят справедливост", посочи още доц. Ковачева.


Тя подчерта, че документът обединява в един единствен правен инструмент всички граждански, икономически, политически, социални права, с които се ползват гражданите на ЕС и ясно откроява техния неделим характер. 


„Хартата на ЕС надхвърля Европейската конвенция за защита правата на човека, защото съдържа нови права, такива които не се били обект на внимание, преди нейното създаване“, каза омбудсманът и даде примери с правото на добра администрация, защитата на личните данни, правото да се прави бизнес, защитата на потребителите и др.


По думите й постигнатото съгласие за правата на човека не трябва да се приема за даденост.


„Като омбудсман и защитник на правата на гражданите днес аз ще говоря за едно ново право – правото на добра администрация. Това право не е предвидено в Европейската конвенция за защита правата на човека, но е съществен и неделим елемент от демократичното управление, от усилията за изграждане на правова държава“, категорична бе Ковачева и отбеляза, че добрата администрация е едно от първите права, които гражданите са си извоювали, което е ключ към упражняването на редица други права.


Доц. Дана Ковачева подчерта, че омбудсманът често е наричан коректив на лошата администрация, която отдавна вече не се свързва само с проявите на грубо и нелюбезно отношение, а с поведение, което създава усещане за непрозрачност, непредсказуемост и безотчетност, среда и условия за разгръщане на корупционни практики. 


„В приемната на омбудсмана идват много хора, които се оплакват от нарушени права, включително от нарушеното право на добра администрация. За последните вече близо 11 месеца в топ 5 на сигналите, е  именно нарушеното право на добра администрация – над 7% от жалбите са посветени на този проблем“, цитира нови данни националният обществен защитник. 


Омбудсманът подчерта също, че реализацията на принципите на добрата администрация ще гарантират благоприятна институционална среда, в която гражданите могат да реализират своите права.


            Изказването на омбудсмана тук