Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев: Лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ нарушават правата на пациентите

Гиньо Ганев: Лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ нарушават правата на пациентите

21 август 2009 г., Гиньо Ганев и Росица Тоткова представиха Становището за лимитите в извънболничната и болничната медицинска помощ

София, 21 август 2009 г.

 На пресконференция днес Гиньо Ганев представи Становище на омбудсмана на Република България относно правата на човека и лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ. В пресконференцията, освен много представители на медиите, взеха участие и представители на Българския лекарски съюз, на Министерство на здравеопазването, членове на Комисията по здравеопазването в Народното събрание, инвеститори в сферата на здравеопазването, представители на пациентски организации и др.


По повод сигнали на граждани, представители на лечебни заведения и пациентски организации омбудсманът започна проверка по собствена инициатива за въздействието върху правата на пациентите на въведените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ограничения на издаването на направления за консултации и изследвания от общопрактикуващите лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и на максималните стойности на разходите на предоставяните от лечебните заведения за болнична помощ медицински услуги. Омбудсманът констатира, че тези ограничения лишават здравноосигурените пациенти от достъп до медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване, гарантирано им по силата на чл. 52 от Конституцията на Република България.


Заключението на омбудсмана е, че въвеждането на регулативни стандарти в извънболничната помощ и определянето на максимални стойности на разходите на лечебните заведения за болнична медицинска помощ посягат на правата на пациентите, предоставени от Конституцията и законите.


Омбудсманът констатира, че е нарушено правото на всеки осигурен български гражданин на достъпна и безплатна медицинска помощ съгласно чл. 52 от Конституцията; правото на равнопоставеност при ползването на здравни услуги по чл. 2, т. 1, издигнато и като принцип в чл. 82 (2), т. 2 от Закона за здравето и съгласно чл. 5, т. 5 от Закона за здравното осигуряване; правото на достъпна и качествена медицинска помощ съгласно чл. 2, т. 2 от Закона за здравето; правото на своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, издигнато в принцип, съгласно чл. 82 (2), т. 1 от Закона за здравето; правото на свободен достъп на здравноосигурени лица в условията на задължителното здравно осигуряване, гарантирано от чл. 4 (1) от Закона за здравното осигуряване; правото на задължително осигурените да получат медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно чл. 35, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и чл. 2 (1) от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.


В Становището си омбудсманът прави конкретни препоръки към Министерския съвет да обсъди и внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да доведат до отпадане на регулативните стандарти и максималните стойности на разходите за лечебните заведения за болнична медицинска помощ.


Омбудсманът настоява министъра на здравеопазването да предприеме необходимите действия и законодателна инициатива за гарантиране на откритост и прозрачност при обсъждане и приемане на решения в здравния сектор чрез диалог с неправителствени организации и граждани.


Омбудсманът препоръчва също в най-скоро време Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз да предприемат действия за отпадане на регулативните стандарти и максималните стойности на разходите за лечебните заведения за болнична медицинска помощ от Националния рамков договор.


На срещата се разви оживена дискусия. Д-р Станимир Хасърджиев от «Сдружение за борба с хепатита» изрази благодарност към Гиньо Ганев, че обръща особено внимание на проблемите в здравеопазването: «Чест прави на омбудсмана, че в този момент на предстоящи реформи, пациентите присъстват на обсъждането на тези проблеми. Това е нещо, което трябва да стане тенденция в здравеопазването.» В тази посока беше и изказването на главния секретар на УС на Българския лекарски съюз д-р Димитър Ленков: «Здравната система се нуждае от реформа, така че да бъде еднакво добра, както за лекарите, така и към пациентите». «Пациентските организации никога не са противопоставяли интересите на пациентите и тези на лекарите. Желанието ни е за промяна на механизмите за контрол на средствата на НЗОК, както и по-голяма грижа за пациентите», каза г-жа Евгения Адърска, председател на «Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели».


Гиньо Ганев адресира своето Становище на вниманието на министъра на здравеопазването, директора на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), председателя на Българския лекарски съюз (БЛС). Становището е изпратено и на Министерския съвет, на Народното събрание, както и на заинтересованите граждански организации.


В заключение омбудсманът привлече вниманието на българските журналисти не само активно да отразяват, а и да съдействат с перо и слово за изпълнението на препоръките в Становището. „Медиите са също израз на граждански контрол върху органите на властта и управлението и е добре те да стоят стража на своя пост”, каза Гиньо Ганев.