Омбудсманът Диана Ковачева: Новата наредба за парното не гарантира по-справедливи сметки

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министъра на енергетиката Теменужка Петкова по проекта на Наредбата за топлоснабдяването, предложен от ресорното министерство на 13 януари т.г за обществено обсъждане.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева: Новият проект на Закона за земеделските земи не премахва системния характер на нарушеното право на собственост

Омбудсманът Диана Ковачева: Новият проект на Закона за земеделските земи не премахва системния характер на нарушеното право на собственост
5 декември 2019 г.Повече справедливост за дребните собственици и ползватели на земи  - за това настоява в становището си  до министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева омбудсманът доц. Диана Ковачева във връзка с новия проект на Закона за земеделските земи. Проектът е качен за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХГ. 
Омбудсманът обръща внимание на факта, че проблемите на поземлените отношения трайно присъстват в жалбите на гражданите до институцията и че в годишните доклади за дейността на институцията до Народното събрание многократно е извеждана препоръката за допълнителни гаранции и повече справедливост в поземлените отношения за „слабата страна“, в лицето на дребните собственици. 


Затова и основен акцент в становището е да се възстанови нарушеният баланс в поземлените отношения и се даде допълнителна защита на правата на дребните и средните собственици при изработването на новия проект.


Мерките, предложени от омбудсмана, са:


-      адекватно данъчно облагане на едрата поземлена собственост;


-      ограничения за притежаването и ползването на земеделски земи;


-      улеснен достъп до земя на безимотни и малоимотни граждани;


-      установяване на минимални размери на арендните/наемните плащания;


-     обвързване на предоставянето на субсидиите за подпомагане на площ с плащането на рента на собствениците на земите по договорите за ползването им;


-     въвеждане на извънсъдебен ред за разрешаването на свързани с плащанията за ползването на земеделските земи спорове.


„Част от предложенията са и мерки, препятстващи концентрацията на собственост и ползване на земя. Те са в съответствие с препоръките от „Доброволните насоки за отговорно управление на земеползването, рибарството и горите в контекста на националната хранителна сигурност” на Организацията по прехрана и земеделие, на Резолюцията на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС (2016/2141(INI)) и в Тълкувателното съобщение на Комисията относно придобиването на земеделска земя и правото на Европейския съюз (2017/C 350/05) от 18 октомври 2017 г.) за разширяването на регулативните и контролните функции на държавата за ограничаване на монопола на едрите собственици и ползватели на земеделски земи и в защита на „слабата страна“ в поземлените отношения. А в България това са милионите дребни собственици на земеделски земи, както и дребните и средните ползватели“, пише в становището си омбудсманът.
Доц. Ковачева подчертава и липсата на решения в проекта, засягащи приключването на поземлената реституция. Омбудсманът констатира, че за хиляди граждани възстановяването на правата им не е приключило и те са само „номинални“ собственици, без реален достъп до земя, тъй като не са довършени възстановителните и обезщетителните процедури по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  


 Диана  Ковачева е категорична, че проектът трябва да се съобрази с препоръките на Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ за приключване на поземлената реституция, като се въведат в националното законодателство  „срокове за изпълнението на административните и съдебни решения на компетентните вътрешни органи, с които е възстановено правото на собственост върху земеделски земи и средство за защита, даващо възможност на заинтересованите лица да получат обезщетение в случай на неспазване на същите тези срокове“.


Препоръките на ЕСПЧ се основават на констатациите му за системния характер на нарушението на право на собственост по чл. 1 от Протокол 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, каквото е продължителното неприключване на поземлената реституция в България.


„Предлагам съобразяването на уредбата на земеползването в проекта на Закон за земеделските земи със съдържащите се предложения като гаранция за устойчиво развитие на поземлените отношения и справедливо разпределение на ползите от земеделската земя в обществото“, обобщава в становището си омбудсманът.


         Становището на омбудсмана по проекта тук