Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът доц. Ковачева към просветния министър: Задължителна предучилищна за 4-годишните - да, но без такси!

Омбудсманът доц. Ковачева към просветния министър: Задължителна предучилищна за 4-годишните - да,  но без такси!
18 декември 2019 г.


Омбудсманът Диана Ковачева изпрати днес препоръка до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с искане да отпадне таксата за хранене за децата, включени в задължителното предучилищно образование.В понеделник министър Вълчев обяви, че амбицията на образователното ведомство е за въвеждане на задължителна детска градина и за 4-годишните деца. В момента тя е задължителна за 5 и 6-годишните. Намеренията на МОН са до два месеца да бъдат разработени съответните законодателни промени в просветния закон, така че те да влязат в сила от новата учебна  2020/2021 г.


„Финансовата тежест на таксите за посещение на детска градина е тема, която дълбоко вълнува родителите в България и следователно системно присъства в моята работа като омбудсман. Във връзка със задължителното предучилищно образование за децата на възраст 5-6 години отправих редица препоръки, в които посочих, че е необходимо да отпадне таксата, която се заплаща за храната на децата. Установих, че размера на тези такси за храна е  различен за цялата страна. Както знаете има вече доста общини в България, които са взели решения за отпадане на таксите, като отново подчертавам, че и тази практика е много различна и за съжаление неустойчива. Това налага приемане на универсално национално решение за заплащане на таксите за хранене, с което не само ще се подкрепят родителите, но държавата на практика ще инвестира в ранното детско развитие и в предучилищното образование, както и ще се подкрепят българските общини и ще се гарантира равен достъп на всички деца до детски заведения“, пише в препоръката на омбудсмана до просветния министър.


Доц. Ковачева отбелязва, че решението за въвеждане на задължително предучилищно образование за четиригодишните деца е отговорно и  е важна политика за ранното детско развитие.  Тя може да реши редица проблеми, сред които отпадане от училище на децата, обхватът им в предучилищно образование,  навременна подкрепа за работещите родители и възможност да се върнат на трудовия пазар, изучаване на български език от децата, за които той не е майчин и др.


Омбудсманът поставя и няколко въпроса,  които се поставят от родители,  граждани и организации до институцията:


·           Как ще бъде подготвена системата, за да поеме децата на четири години в задължителна форма на предучилищно образование, като това включва не само материалната база, но и техническата, човешките  ресурси и най-важният въпрос каква ще бъде програмата за образование на децата и как тя ще отговори на развитието на децата на тази възраст?


·           Какви са резултатите от пилотното въвеждане чрез проект на задължителното предучилищно образование на четиригодишните деца?


·           Има ли вече виждания и решения за осигуряване на достъп до алтернативни форми за отглеждането и обучението на децата: самостоятелна форма на обучение, обучение в домашна среда, родителски кооперативи и др.?


·           Как ще бъдат осигурени възможности за валидиране и сертифициране на знанията и уменията, получени от децата, извън детските заведения за предучилищното образование?


·           Във връзка с въвеждане на задължителното предучилищно образование на четиригодишните деца има ли рискове от  закриване на яслени групи във връзка с недостига на материална база в големите градове?


·           Обмисля ли се въвеждането на задължителни стандарти за компонентите на социално-педагогическа среда в предучилищните заведения – вътрешен интериор, материали за игра и за дейности?


·           Какви ще бъдат стандартите за броя на децата в групата на четиригодишните, за да има възможност да се приложи индивидуализиран подход към всяко дете?


·           Планирани ли са реални инвестиции в човешкия ресурс, който е необходим за ранното детско развитие и най-вече за предучилищното образование на четиригодишните деца?


„За мен като омбудсман е важно, Вие като министър на образованието и науката, да отворите и да гарантирате широк дебат по тези теми, включвайки всички заинтересовани страни“, завърша омбудсманът Диана Ковачева.


Препоръката тук