Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева до ВиК – Перник: Отворете гореща линия за гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева до ВиК – Перник: Отворете гореща линия за гражданите
18 декември 2019 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до прокуриста на ВиК  - Перник с настояване да бъде отворена гореща линия за сигнали на  гражданите, свързани с водната криза, както и да се спазва стриктно обявения воден режим.  Освен това доц. Ковачева настоява да получи отговори на въпросите си, зададени още на 15 ноември т.г., по които обаче и до момента няма обратна информация. В писмото си омбудсманът пита:  Какви са действителните причини за недостига на вода в региона;


- при определянето на воден режим направена ли е оценка на въздействието му върху предоставянето на други жизненоважни и обществени услуги, които ще бъдат засегнати от това;


- какви мерки са планирани за преодоляване на критичната ситуация и за недопускане на подобни проблеми за в бъдеще.


Междувременно, пише доц. Ковачева, в институцията постъпиха жалби и сигнали на граждани, в които се излагат следните проблеми:


1.  Неспазване на обявения воден режим в кв.Ралица и кв.Църква на гр. Перник, гр. Батановци и др.;


2.  Трудно свързване с обявения национален телефон на сайта на ВиК оператора – 070016751, за подаване на сигнали и оплаквания;


3.  Затлачване на язовир „Студена“ с наноси.


По повод на този сигнал доц. Ковачева препоръчва да бъде извършена проверка и преценена необходимостта от почистване на язовир“Студена“, с оглед факта, че стопанисването, поддържането и експлоатирането на всички съществуващи и бъдещи публични активи е възложено на „ВиК“ ООД гр. Перник.


„Гражданите смятат, че към настоящия момент по-лесно може да се реализират съответните мероприятия по почистване на дъното, тъй като нивото на водата в язовира е ниско“, допълва доц. Ковачева.


Препоръката тук